Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Bez kategorii

DZIEŃ  SKUPIENIA DLA WSPÓLNOTY SYCHAR
I INNYCH LUDZI DOBREJ WOLI

ZEMBRÓW – 20 MAJA 2023 (sobota)

„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY”

godz. 9.30 zawiązanie wspólnoty

 kawa czy herbata?

godz. 10.00 Konferencja I – Geneza i natura Kościoła – Ks. Rafał
                                                                 Pokrywiński

godz. 11.30 Konferencja II – Kościół a sakramenty święte – Ks. Piotr                                                                Arbaszewski

godz. 12.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Różaniec.
                      Spowiedź święta.

godz. 13.30 obiad

godz. 14.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 15.00 Msza Święta

godz. 16.00 Świadectwa – Kościół a formacja duchowa i wychowanie
                 potomstwa
– Beata Mioduszewska; Anna i Paweł Złotkowscy

godz. 17.00 Echo Dnia Skupienia

…………………………………………………………………….

Koszt – dobrowolna ofiara

…………………………………………………………………….

Serdecznie zapraszamy:

Alicja Karczewska
Ks. Piotr Arbaszewski

W niedzielę 23 kwietnia spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach na kolejnym naszym spotkaniu formacyjnym. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i Eucharystii udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Podzieliliśmy się naszymi świadectwami i bieżącym przeżywaniem swojej sytuacji małżeńskiej i rodzinnej, a następnie w części konferencyjnej kontynuowaliśmy rozważania na bazie nagrań rekolekcji ks. Krzysztofa Grzywocza pt. „Wartość człowieka”. Część ta była poświęcona spojrzeniu na wartość człowieka od strony teologicznej.

Najbliższe spotkanie nasze spotkanie będzie tradycyjnym majowym Dniem Skupienia, spotkamy się 20 maja (sobota) w Zembrowie – parafii naszego opiekuna duchowego, ks. Piotra Arbaszewskiego.
Program Dnia Skupienia – już wkrótce 🙂
Zapraszamy sycharków, również z sąsiednich Ognisk :-), ale również osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego na każdym jego etapie, oraz osoby zainteresowanie charyzmatem naszej wspólnoty.

W niedzielę 12 marca ponownie spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Tym razem nie było z nami naszego opiekuna duchowego, więc bezpośrednio po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy domu zakonnego udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Runda dzielenia trwała dość długo ze względu na duży ciężar emocjonalny przyniesionych na spotkanie naszych historii. Dlatego też mimo przygotowanych kolejnych materiałów z nagranymi rozważaniami ks. Krzysztofa Grzywocza o wartości człowieka, czas spotkania poświęciliśmy na dzielenie się swoimi świadectwami i swoim doświadczeniem bycia we wspólnocie, aby stanowiły wsparcie dla osób nowych w naszej wspólnocie, i będących w ostrej fazie kryzysu małżeńskiego.

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach – w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach w niedzielę 23 kwietnia o godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, niezależnie od etapu tego kryzysu.

Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza

Niech ten czas Zmartwychwstania Pańskiego będzie dla nas czasem ze wszech miar owocnym duchowo i po ludzku, niech Zmartwychwstały Pan obficie obdarza nas Miłością do Boga, siebie i drugiego człowieka.

Alleluja!

W niedzielę 19 lutego ponownie spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Po Eucharystii udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Początek spotkania upłynął nam w odświętnej atmosferze, bowiem jeden z braci z naszej małej wspólnoty świętował 17-stą rocznicę swojej trzeźwości, a my mogliśmy wspólnie się tym ucieszyć przy smakowitym torcie (dla ciała) i budujących słowach (dla ducha).

W części konferencyjnej wysłuchaliśmy dwóch fragmentów nagrania konferencji ks. Sławomira Kostrzewy (pierwszego opiekuna Ogniska Sychar w Poznaniu) pt.: O dobrym i złym perfekcjonizmie: https://www.youtube.com/watch?v=vRTAs1j6-Ho

Pierwszy fragment od minuty 31:11 mówił o idealnie dobranych do siebie współmałżonkach pod kątem wad. Pan Bóg dobrał nas idealnie pod kątem naszych wad, abyśmy się mogli wzajemnie uświęcać. Zasada ta funkcjonuje również, jeśli chodzi o ludzi towarzyszących nam we wspólnocie.

Drugi fragment od minuty 55:08 mówił o tym, że każdy z nas ma indywidualną drogę do świętości i indywidualną duchowość, dotyczy to też naszych bliskich, którzy czasem od Boga odchodzą, ale jest to tym większe zaproszenie do modlitwy i ofiar za te osoby, oraz do maksymalnego zaufania Panu Bogu, który bardziej niż my, chce uratowania osób pogubionych.

Podzieliliśmy się naszymi refleksjami, związanymi z ww fragmentami, przeplatając je naszymi świadectwami, m.in. dla umocnienia nowej osoby, która w swoim kryzysie małżeńskim trafiła do naszej wspólnoty.

………………………………………………………………….

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach – w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach w niedzielę 12 marca o godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, niezależnie od etapu tego kryzysu.

W niedzielę 22 stycznia spotkaliśmy się w parafii naszego opiekuna duchowego – w Zembrowie, aby wraz z doradcami rodzinnymi z naszej diecezji uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym z Księdzem Biskupem Piotrem Sawczukiem. Obszerna relacja (i fotorelacja) znajduje się już na stronie diecezji: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/potrzebujemy-dobrych-wspolnot-pasterzy-i-swiadkow-zywej-wiary/

Po spotkaniu w tak szerokim gronie i agapie połączonej ze śpiewami kolęd, kontynuowaliśmy nasze rozmowy już tylko w gronie sycharków z siemiatyckiego Ogniska. Po rundzie dzielenia się skupiliśmy się na pytaniach przygotowanych przez Radę Sycharu na nadchodzące spotkanie Grupy Liderów i Moderatorów. Ufamy, że przesłane odpowiedzi na te pytania będą drobnym, ale ważnym składnikiem namysłu nad naszą wspólnotą w nadchodzącym roku.

Ustalone mamy już terminy kolejnych spotkań naszego Ogniska: 19 lutego, 12 marca oraz 23 kwietnia. Wszystkie rozpoczną się o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy do Siemiatycz wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, niezależnie od jego etapu, oraz pragnące poznać wspólnotę i jej członków 🙂

Drodzy Sycharowicze,
Niech Nowonarodzony Chrystus obdarza nas wszystkich Pogodą Ducha, radością w sercu, ufnością i nadzieją na przyszłość – tę ziemską i tę wieczną, niech umocni w nas odwagę – abyśmy w ten Świąteczny czas byli coraz bardziej prawdziwi i coraz bardziej otwarci na Jego Miłość, niezależnie od trudów w relacjach tych bardzo bliskich, małżeńskich, i tych trochę dalszych 🙂

Błogosławionych Świąt!

:-D

W niedzielę 18 grudnia spotkaliśmy się ponownie w domu sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Umocnieni Eucharystią zgromadziliśmy się przy suto zastawionym stole, wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa i podzieliliśmy się opłatkiem.

Tym razem, wchodząc w ostatni okres przed Bożym Narodzeniem, skupiliśmy się na budowaniu więzi między nami, dlatego po rundzie dzielenia i bieżących sprawach, poświęciliśmy czas na tzw. grupę wsparcia. Wybrzmiały szczególnie mocno świadectwa 12-Krokowe, oraz świadectwa związane z naszymi doświadczeniami z rozpraw sądowych.

Styczniowe spotkanie odbędzie się w parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra w Zembrowie 22 stycznia (niedziela) o godz. 11.00. Będzie ono spotkaniem opłatkowym z ks. biskupem Piotrem Sawczukiem, spotkamy się też z gronem doradców rodzinnych. Po Mszy Świętej i agapie odbędzie się nasze wspólnotowe spotkanie formacyjne.

Serdecznie zapraszamy 🙂

W niedzielę 20 listopada ponownie spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Po Eucharystii udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Podzieliliśmy się sobą i tym, co u nas obecnie dzieje się ważnego, a następnie przyglądaliśmy się naszym refleksjom o wartości człowieka na bazie 3 części nagrań ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=npQb5-Dt7xo – od 39 minuty. Część ta była poświęcona m.in. poczuciu wartości w życiu codziennym i wartości rozumianej jako więzi międzyludzkie.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na trzecią niedzielę miesiąca – 18 grudnia, na godzinę 15.00.

Zaczynamy od wspólnotowej Eucharystii, potem idziemy na ok. 3 godzinne (z 15-minutową przerwą) spotkanie formacyjne, które będzie spotkaniem opłatkowym 🙂

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, niezależnie od etapu kryzysu.

W niedzielę 16 października ponownie spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Po Eucharystii udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Podzieliliśmy się sobą i tym, co u nas obecnie dzieje się ważnego, a następnie kontynuowaliśmy zagłębianie się w tematykę wartości człowieka na bazie 3 części nagrań ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=npQb5-Dt7xo

Część ta była poświęcona m.in. budowaniu poczucia wartości u dzieci.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na trzecią niedzielę miesiąca – 20 listopada, na godzinę 15.00.

Zaczynamy od wspólnotowej Eucharystii, potem idziemy na ok. 3 godzinne (z 15-minutową przerwą) spotkanie formacyjne.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego.

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach zaplanowaliśmy na niedzielę 16 października w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach, spotykamy się o godz. 14.00.
Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeństwa sakramentalnego, niezależnie od jego etapu, również po rozwodzie cywilnym.

Zapraszamy!

W niedzielę 18 września ponownie spotkaliśmy się w Siemiatyczach. Po wspólnotowej Eucharystii w domu zakonnym sióstr karmelitanek udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Podzieliliśmy się sobą i tym, co u nas obecnie dzieje się ważnego, a następnie kontynuowaliśmy zagłębianie się w tematykę wartości człowieka na bazie 3 części (pierwsze 17 minut) nagrań ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=npQb5-Dt7xo

Ponieważ we wrześniu mija kolejna, dziewiąta rocznica istnienia naszego Ogniska, nasze refleksje po wysłuchaniu nagrania nazywały również to, co jest wartościowego we wspólnocie, w naszym Ognisku, co mnie we wspólnocie ożywia, co powoduje, że moje życie jest coraz bardziej żywe.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na trzecią niedzielę miesiąca – 16 października, na godzinę 14.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego.

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach zaplanowaliśmy na niedzielę 18 września w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach, spotykamy się o godz. 14.00.

Zaczynamy od Mszy Świętej w kaplicy domu zakonnego, potem odbędzie się spotkanie formacyjne.

Zapraszamy wszystkie osoby, które doświadczają kryzysu małżeńskiego na jakimkolwiek etapie 🙂

1. Zaproszenie do wspólnej modlitwy za małżeństwa polskie i ukraińskie Zachęcamy wszystkich Sycharków do polsko-ukraińskiej „Modlitwy za małżeństwo” we wrześniu. Zapisy na obecny miesiąc modlitwy odbywają się od 1 dnia każdego miesiąca przez wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem https://modlitwa.org.pl/sychar/register/.

Po wypełnieniu formularza i wysłaniu go, wyświetli się informacja za jakie ukraińskie małżeństwo będziesz się modlił / modliła w danym miesiącu.

Zapraszamy wszystkich Sycharków, którzy modlą przez miesiąc w parach modlitewnych za konkretne małżeństwo do dołączenia do Grupy na Viberze Молитва за Подружжя. Na Grupie na Viberze Молитва за Подружжя są zamieszczane codziennie 20 sekundowe komentarze do Słowa Bożego z danego dnia nagrywane po ukraińsku przez ks. Stanisława z Ukrainy i tłumaczone na język polski.

Link do Grupy na Viber: Молитва за Подружжя https://invite.viber.com/?g=sa11Xq9T704mgDUP5-HCmghOegpm_xU9Zapraszamy

2. Ukazały się już nagrania z Ogólnopolskich Wiosennych Rekolekcji Sycharowskich z o. prof. Jarosławem Kupczakiem OP: https://youtube.com/playlist?list=PLobUwltc9GBZd2Qxng5pgqOtHiqkhnQhK

W niedzielę 7 sierpnia ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego sióstr karmelitanek odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy we wspólnotowej Mszy Świętej, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Spotkaliśmy się w 8 osób, w tym była jedna osoba nowa.

Po rundzie dzielenia się w części konferencyjnej kontynuowaliśmy temat wartości człowieka, odsłuchaliśmy kolejną część nagrania konferencji ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=GhmEcBHnYrs – dotyczyła ona poczucia braku wartości w obszarze psychiki i duchowości człowieka.

Zapraszamy na następne spotkanie – zaplanowaliśmy je na niedzielę 18 września w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach, obecnie spotykamy się o godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, na każdym jego etapie, nasze spotkanie ma charakter otwarty.

W niedzielę 3 lipca ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego sióstr karmelitanek odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy we wspólnotowej Mszy Świętej, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia się w części konferencyjnej kontynuowaliśmy temat wartości człowieka, odsłuchaliśmy część 2 nagrania konferencji ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=GhmEcBHnYrs – dotyczyła ona poczucia braku wartości.

Zapraszamy na następne spotkanie – zaplanowaliśmy je na niedzielę 7 sierpnia w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach, wyjątkowo planujemy je na godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, na każdym jego etapie.

W niedzielę 5 czerwca ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego sióstr karmelitanek odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, nasz opiekun duchowy ks. Piotr odprawił Mszę Świętą w intencji śp. syna jednej z sióstr z naszej wspólnoty, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia się w części konferencyjnej skupiliśmy się na tematyce wartości człowieka, nasze rozważania oparliśmy na 1 części nagrania konferencji ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=OzsY1-JQZN4 – dotyczącej fenomenu wartości.

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz – zaplanowaliśmy je na niedzielę 3 lipca, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, na każdym jego etapie.

Zapraszamy na Dzień Skupienia dla Małżonków pt.: „Dyscyplina hartująca ducha”   – na niedzielę 8 maja do parafii Zembrów. Opiekę duszpasterską roztoczy nad nami ks. dr Piotr Arbaszewski.

Plan:

9.30 Przyjazd do Zembrowa, sprawy organizacyjne

10.00 Zawiązanie wspólnoty

11.00 Msza Święta

12.20 Konferencja I

13.40 Obiad

15.00 Koronna do Bożego Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu

16.30 Konferencja II

17.30 Kolacja

18.00 Echo dnia skupienia 

Koszt – 30 zł.
Zgłoszenia – do liderki na nr telefonu: 606-450-949 do 6 maja (czwartek).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych małżonków 🙂

W niedzielę 24 kwietnia ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia się w części konferencyjnej ponownie poruszyliśmy temat przebaczenia, tym razem – w Niedzielę Miłosierdzia – mówiliśmy o przebaczeniu jako jednemu z uczynków miłosierdzia.

Podstawą do naszych rozważań był następujący artykuł: https://stacja7.pl/styl-zycia/jak-przebaczac/?utm_medium=getresponse&utm_source=getresponse&utm_term=getresponse&utm_content=getresponse&utm_campaign=getresponse

Pochyliliśmy się również nad pytaniami rachunku sumienia, dotyczącymi dwóch rodzajów uczynków miłosierdzia względem duszy, tj.: „krzywdy cierpliwie znosić” i „urazy chętnie darować”: https://stacja7.pl/modlitwa/rachunek-sumienia-z-milosierdzia/?utm_medium=getresponse&utm_source=getresponse&utm_term=getresponse&utm_content=getresponse&utm_campaign=getresponse

Następne spotkanie odbędzie się w formie Dnia Skupienia, w niedzielę 8 maja w parafii Zembrów. Szczegóły – wkrótce.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych małżonków 🙂

Owocnego przeżycia Triduum Paschalnego i pełni radości w Poranek Zmartwychwstania Pańskiego! 😀

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!


Puer natus est nobis, et filius datus est nobis,
cuius imperium super humerum eius,
et vocabitur nomen eius magni consilii Angelus. (Iz 9, 6)

„Chłopiec nam się narodził i Syn jest nam dany. Na Jego ramionach władza królewska, a Jego imię: Wielkiej Rady Wysłannik.”

 

Radujmy się z Narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech Jego światło towarzyszy nam skutecznie w codzienności i rozprasza wszelkie mroki tego świata, niosąc Wiarę, Nadzieję i Miłość 🙂

Właśnie ukazały się w bezpłatnej wersji elektronicznej w formacie .pdf książki sycharowskie, są dostępne pod linkiem http://www.ksiazki.sychar.org

Wśród nich jest najnowsza pt.: Małżeństwo jest święte, pod linkiem    http://www.swiete.sychar.org    – książka ta zawiera treści wygłoszone przez dominikanina o. Jacka Salija w 2012 roku w Łagiewnikach podczas rekolekcji dla Grupy Liderów i Moderatorów Sycharu.

Niech ta sama radość, troska i czułość – jak u Maryi i św. Józefa – żyje w nas każdego dnia, niech rączka Bożej Dzieciny otwiera nasze serca na Miłość, Wiarę i Nadzieję 🙂
Obfitości łask Bożych w nowym 2019 roku 😀

W najbliższym czasie odbędą się rekolekcje, które dla wielu z nas mogą być ważnym etapem w pracy nad sobą i w ratowaniu swojego małżeństwa. W kolejności chronologicznej odbędą się następujące rekolekcje:

Bardzo zachęcam do uczestnictwa w wybranych rekolekcjach 🙂

Niech Poranek Zmartwychwstania Pańskiego budzi w nas radość i nadzieję, że i my będziemy mieć udział w Jego Zmartwychwstaniu, niech Światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozświetla wszystkie zakamarki naszych serc i naprawia wszystkie relacje rodzinne.

 

 

 

Jezus zwyciężył!
Alleluja!!

Niech w każdym z nas Jego zwycięstwo nad śmiercią i grzechem będzie obecne, niech życie każdego z nas zawsze będzie Jego drogą miłości, której końcem jest poranek Zmartwychwstania, wieniec życia i życie w pełni 😀

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

 

Jezus zwyciężył!

Ruszyły już zapisy na Ogólnopolskie Wiosenne Rekolekcje Sycharowskie, tym razem rekolekcjonistą jest opiekun duchowy naszego Ogniska Ks. Piotr Arbaszewski.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod tym adresem: http://kryzys.org/viewtopic.php?f=8&p=826#p826

Zapraszam do udziału w nich, do poczucia się częścią naprawdę dużej Wspólnoty 🙂 i bardzo zachęcam do szybkich decyzji, ponieważ miejsca na rekolekcjach zapełniają się wyjątkowo szybko.

Wczoraj, 4 lutego zostało zamknięte Forum Pomocy WTM Sychar. W jego miejsce zostało uruchomione nowe forum, działa ono pod tym samym adresem www.kryzys.org
Jeśli ktoś był już zarejestrowany na poprzednim forum, na tym nowym – nie jest (!). Każdy użytkownik musi się od nowa zarejestrować.
Zachęcam osoby, które już z Forum korzystały, do ponownej rejestracji, i korzystania z forum, jak poprzednio 🙂

„Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.”

Niech Ten, który dziś się narodził, przynosi nam codzienną pewność, że wszystko i wszyscy jesteśmy w Jego ręku, i nic nas od Jego Miłości oderwać nie może 🙂

Pięknych, błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego! 😀

W najbliższy piątek 18 listopada o godz. 18.00 w Sokołowie Podlaskim w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędzie się Wieczór Miłosierdzia z modlitwą o uzdrowienie, który poprowadzi ks. Rafał Jarosiewicz.
Jeśli ktoś dostaje „SMS-y z nieba” – to właśnie on jest ich „producentem” 🙂
Więcej informacji tu: http://www.milosierdziesokolow.pl/rok-milosierdzia/wieczory-milosierdzia/

Pojawiły się już nagrania z ostatnich, jesiennych Ogólnopolskich Rekolekcji Sycharowskich. Głosił je ks. prof. Tadeusz Guz, językiem wielce filozoficznym, z treścią głęboką i bogatą.
Zapraszam do odsłuchania: https://www.youtube.com/playlist?list=PLobUwltc9GBbCnrCIylrwOAp7leTCsheG 🙂

Przypominam, że spotykamy się w najbliższą sobotę na Sycharowskim Dniu Skupienia w Hodyszewie, natomiast najbliższe spotkanie naszego Ogniska odbędzie się w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach 20 listopada (niedziela) o godz. 15.00.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych – zapraszamy
🙂

Tej jesieni Sycharowski Dzień Skupienia organizuje w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania Ognisko w Hodyszewie 🙂

Odbędzie się on 12 listopada 2016r. (sobota) w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie, pod hasłem:

„Dar Męstwa”

Program:

Spotykamy się w Ośrodku „Ojczyzna” w Hodyszewie (przy Sanktuarium)

12.00 – Zawiązanie wspólnoty

13.00 – Konferencja I

14.00 – kawa, herbata

14.30 – Konferencja II

15.30-16.30 – obiad

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – Msza Święta z Modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

Konferencje głosić będą ks. Jacek Zakrzewski, opiekun duchowy Ogniska w Hodyszewie oraz mgr Marzena Trzaska.

Koszt uczestnictwa – 20 zł. lub ofiara dobrowolna.

Zgłoszenia proszę kierować na tel.: 660440576 (Beata) lub 606450949 (Alicja); ostateczny termin zgłoszenia do dnia 5 listopada 2016r.

Bardzo serdecznie i gorąco zapraszamy 🙂

W niedzielę 16 października odbyło się nasze kolejne spotkanie Ogniskowe. Uczestniczyło w nim 8 osób oraz gościnnie ks. Mariusz Woltański, który odprawił dla nas Mszę Świętą.
Po podzieleniu się tym, co się działo u nas podczas ostatniego miesiąca, dzieliliśmy się naszymi refleksjami nad Słowem Bożym, tym razem rozważaliśmy słowa św. Pawła z 1 Listu do Koryntian, a był to Hymn o miłości 🙂 Na następnym spotkaniu pochylimy się nad cytatem również św. Pawła z 1 Listu do Koryntian, tym razem dotyczącym małżeństwa (1 Kor 7, 8-11),

Po przerwie pracowaliśmy nad pierwszą częścią wykładu dr Beaty Tęczy, wygłoszonym podczas Rekolekcji Sycharowskich w Kodniu we wrześniu 2016 r., jest on do odsłuchania tu: https://archive.org/details/DrBeataTeczaKonferencjaKoden24.09.16.mp3
Całość nagrań z tych rekolekcji jest tu: http://lublin-pawel.sychar.org/2016/09/29/echo-x-rekolekcji-ogniskowych-wtm-sychar-w-kodniu/ W listopadzie będziemy pracowali nad drugą częścią tegoż wykładu. 🙂

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska, które odbędzie się w niedzielę 20 listopada o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy! ?

W niedzielę 19 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach, brało w nim udział 8 osób.
Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy domu zakonnego ss. karmelitanek udaliśmy się do sali św. Józefa na spotkanie formacyjne. Po podzieleniu się naszymi świadectwami rozważaliśmy obszerny fragment z Listu do Efezjan (Ef 1, 2-14).

Po przerwie podjęliśmy rozważania na bazie słuchowiska o. Adama Szustaka pt. „Do ucha” z dn. 18.06.2016 https://www.youtube.com/watch?v=m3hvuv5KRD8 oraz wstępu do 2 Kroku (autorstwa ks. prof. Romualda Jaworskiego). Krok ten brzmi: „Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie”, zaś cytat z Pisma Świętego towarzyszący temu Krokowi to fragment z Listu do Filipian (Flp 2,13): „Albowiem to Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą.” Dyskusję prowadziliśmy w oparciu o doświadczenia naszego życia oraz doświadczenie naszego bycia we wspólnocie Sychar.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą, zaś część osób udała się na Mszę Świętą do siemiatyckiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Kolejne lipcowe spotkanie zaplanowaliśmy na 17 lipca na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach, ale – miejmy nadzieję, że licznie – spotkamy się wcześniej w Białowieży. 🙂

W najbliższą niedzielę 5 czerwca w Sokołowie Podlaskim odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Początek o godz. 15.30 pod konkatedrą, finał obędzie się w Sanktuarium Miłosierdzia, gdzie odmówiona zostanie Koronka do Bożego Miłosierdzia; potem w Domu Miłosierdzia obędzie się festyn 🙂 Sychar siemiatycki też tam będzie, jeśli ktoś chciałby być, ale nie ma transportu, proszę o kontakt 🙂

Z kolei w następną sobotę 11 czerwca w Zembrowie, w parafii naszego opiekuna duchowego, odbędzie się uroczyste otwarcie i poświęcenie Parafialnego Domu Kultury; rozpoczęcie uroczystą Mszą Świętą o godz. 18.00.

Również w sobotę 11 czerwca o godz. 15.00 odbędzie się otwarcie kolejnego Ogniska Sychar, tym razem w Łomży, w parafii pw. św. Andrzeja Boboli.

Natomiast najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 19 czerwca o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.

Serdecznie zapraszam 🙂

W niedzielę 22 maja odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia udaliśmy na spotkanie formacyjne. Po podzieleniu się tym, co u nas wydarzyło się przez poprzedni miesiąc, podjęliśmy rozważania nad fragmentem Listu do Galatów (rozważania przygotowała Milena), rozważania te się płynnie przeszły w świadectwo życia naszych gości.

Towarzyszyli nam w tym dniu Jarosław Mateuszczyk wraz z żoną – Jarek jest prowadzącym grupy 12 Kroków w zespole „Wreszcie żyć – 12 Kroków ku pełni życia” w Warszawie http://www.12krokow.com.pl/ ; doświadczenie pracy na 12 Krokach oraz pomocy i prowadzenia Boga pomogło im wyjść z potężnych kryzysów osobistych i małżeńskich, i tym świadectwem swojego życia i Bożego w nim działania podzielili się z nami. Wszyscy byliśmy nim mocno poruszeni, bardzo dziękujemy Jarkowi i Gieni za to świadectwo!

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą tuż przed 18-stą, abyśmy mogli zdążyć na Mszę Świętą do parafii Wniebowzięcia NMP.

Większa część osób uczestniczących w spotkaniu udała się jeszcze do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury na godz. 19.00 na film pt.”Błogosławiona wina”, który opowiadał historię obrazu Matki Bożej Kodeńskiej i pojawienia się go w burzliwych okolicznościach w Kodniu. Można powiedzieć, że film był swoistym zaproszeniem 😉 ponieważ najbliższe jesienne rekolekcje Ognisk lubelskiego i puławskiego odbędą się właśnie w Kodniu.

Na następne spotkanie dostaliśmy do rozważania cytat z Pisma Świętego będący prologiem do Listu do Efezjan (Ef 1, 2-14).

Kolejne spotkanie odbędzie się w niedzielę 19 czerwca o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Serdecznie zapraszam 🙂

Z przyjemnością informuję, że jest już aktywny formularz do zapisywania się na turnusy Wakacji z Sycharem 🙂

Tu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?p=588215#588215 są informacje co do wyjazdu do Białowieży organizowanego przez nasze Ognisko we współpracy z Ogniskiem w Łukowie – bardzo serdecznie zapraszam do zapisywania się 🙂

Natomiast tu będą informacje o innych turnusach wakacyjnych:
Zakrzów: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=14441
Nysa: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=14443
Rzepiska k. Bukowiny Tatrzańskiej: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=14442
Wkrótce pojawi się taka sama informacja dotycząca Jastarni.

Gorąco zachęcam do uczestnictwa
🙂

W niedzielę 10 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej udaliśmy się na spotkanie formacyjne, uczestniczyło w nim 14 osób, oraz ks. Piotr.

Po podzieleniu się świadectwami wierności małżeńskiej rozważaliśmy fragment Ewangelii wg św. Jana (20, 19-29) o niewiernym Tomaszu; rozważania przygotowała Alicja. Na majowym spotkaniu będziemy skupiać się nad Listem do Galatów (5, 16-26); rozważania przygotuje Marek.

Po krótkiej przerwie podjęliśmy temat zranień na podstawie streszczenia nagrań z ogólnopolskich rekolekcji sycharowskich w październiku 2010 r. w Łagiewnikach, a konkretnie dwóch konferencji: „Uzdrowić zranione życie” i „Zamienić ranę w perłę”. Warto wysłuchać w całości tych nagrań:
https://archive.org/details/UzdrowicZranioneZycie
https://archive.org/details/ZamienicRaneWPerle

Kolejne spotkanie majowe zaplanowaliśmy na niedzielę 22 maja, na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Serdecznie zapraszam 🙂

Natomiast wcześniej, jeszcze w kwietniu planowanie jest otwarcie kolejnego Ogniska Wiernej Miłości, tym razem przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Przyszła liderka tego Ogniska, Beata, zaprasza nas bardzo serdecznie obecne i przyszłe sycharki – na 24 kwietnia (niedziela) na godz. 17.00. Zostanie odprawiona najpierw Msza Święta w Sanktuarium, a potem ok. godz. 18.00 spotkanie inauguracyjne Ogniska w Ośrodku „Ojczyzna”.

pobrane

Niech te Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla nas zawsze odradzaniem się wiary, miłości i nadziei, niech moc i światło Zmartwychwstałego Chrystusa wchodzi w każdą naszą słabość, ciemność i grzech – i niech On zwycięża!

Zmartwychwstał Pan! Alleluja!!

W sobotę 10 października w Zembrowie odbył się Sycharowski Dzień Skupienia. Uczystniczyły w nim osoby z Ognisk w Siemiatyczach, Białymstoku i Łukowie. Konferencje nam głosił oraz opiekę duchową sprawował opiekun Ogniska Sychar w Siemiatyczach – ks. dr Piotr Arbaszewski.
Uczestniczyliśmy w parafialnej Mszy Świętej, wysłuchaliśmy trzech konferencji, oraz w kościele zembrowskim odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W ramach czasu wolnego zwiedzaliśmy zabytkowy neoromański kościół w Zembrowie, oraz zabytkową – obecnie remontowaną – drewnianą plebanię.
Na koniec, w ramach echa dnia skupienia, podzieliliśmy się naszymi refleksjami oraz tym, co w nas ten dzień poruszył. Dzieliliśmy się również naszym doświadczeniem bycia we wspólnocie, w Sycharze, oraz rozmawialiśmy o współpracy Ognisk i planach na przyszłość, które – jak Pan Bóg pozwoli – zostaną zrealizowane. Rozmowy ciągnęły się długo, jeszcze podczas kolacji.
Serdecznie dziękujemy ks. Piotrowi za opiekę nad nami, i słowa do nas skierowane; z nadzieją, że ten sposób formacji sycharowskiej dany nam będzie kontynuować pod ks. Piotra opieką.

Przypominam, że najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 18 października o godz. 15.00 w domu zakonym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

W niedzielę 24 maja odbyliśmy nasze kolejne ogniskowe spotkanie; po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego i Mszy Świętej skierowaliśmy się na spotkanie właściwe. Było nas 8 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr.
Po rundzie dzielenia się i omówieniu spraw bieżących, m.in naszego planowanego lipcowego wyjazdu do Białowieży, ks. Piotr przedstawił nam zagadnienia dotyczące grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Jest jego sześć rodzajów, i jest to najcięższy kaliber grzechu, ponieważ jest to grzech przeciw Bożemu Miłosierdziu, jest świadomą zgodą człowieka, aby być obojętym na łaski Boga, jest to stawianie się ponad Bogiem.
Po przerwie, w drugiej części spotkania, rozmawialiśmy o jednym z zagadnień komunikacji, mianowicie o proszeniu bliskiej osoby o coś dla nas ważnego i reakcji naszej w przypadku odmowy; o potrzebach, oczekiwaniach i „chciejstwach”.

Następne spotkanie odbędzie się 21 czerwca (niedziela) o godz. 15.00 w domu zakonym ss. karmelitanek, będzie wtedy też możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego.

ZmartwychwstanieChrystusa-200x400
Niech Święta Wielkiej Nocy będą dla nas czasem pełnym głębokiej radości, niech łaska Chrystusa Zmartwychwstałego odrzuca z naszych serc kamienie smutku i beznadziei, a wlewa w nie Wiarę, Nadzieję i Miłość.
Zmartwychwstał Pan! Alleluja!

W niedzielę 25 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Ogniska w Siemiatyczach. Po Mszy Świętej o godz. 14-ej w kaplicy domu zakonnego ss. karmelitanek, udaliśmy się w 13 osób do salki obok. Podzieliliśmy się tym, co działo się u nas od ostatniego spotkania, po czym zagłębiliśmy się w temat komunikacji międzyludzkiej. W formie warsztatowej na przykładach ćwiczyliśmy komunikaty o przykrych dla nas odczuciach w formie „ja”, oraz wyjaśnialiśmy sobie dlaczego ta forma komunikatu buduje relacje, zamiast je niszczyć.

Pamiętamy w modlitwach o światło Ducha Świętego dla wszystkich uczestników procesów rozwodowych, w których teraz biorą udział dwie osoby z naszego Ogniska.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 22 lutego. Spotykamy się o godz. 15.00 na Mszy Św. w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach, potem odbędzie się ok. 2 – 2,5 godz. spotkanie.

Niech obecność Nowonarodzonego Jezusa rozświetla Wasze serca, niech w każdy zakamarek Waszego życia wejdzie Jego miłość, niech towarzyszy Wam w każdym dniu 2015 roku. Pięknych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! 🙂
Boże Narodzenie - Giotto

Dziś rano ukazał się kolejny odcinek programu „My-Wy-Oni”, w którym mowa jest o sakramentalnym małżeństwie i o Wspólnocie Trudnych Małżeństw Sychar. Polecam zwłaszcza słowa o. Jacka Salija, oraz świadectwo Roberta, jednego z liderów i moderatorów naszej wspólnoty.
Dla tych, którzy nie obejrzeli programu w czasie antenowym tu link: http://vod.tvp.pl/audycje/religia/my-wy-oni/wideo/07122014-0630/17687026

Z okazji imienin życzymy naszemu opiekunowi duchowemu ks. Piotrowi Arbaszewskiemu wszelkich potrzebnych łask, dużo zdrowia oraz wiele sił i cierpliwości w swojej posłudze, niech św. Piotr wspomaga i prowadzi w każdej Księdza potrzebie 🙂
images

Jest już komplet konferencji z wiosennych ogólnopolskich rekolekcji WTM Sychar w Konstancinie-Jeziornej pt. „Miłość małżeńska może być piękna – krok głębiej”:
Konferencja 1.https://www.youtube.com/watch?v=F3MTdQyQOXE
Konferencja 2. https://www.youtube.com/watch?v=W2xLroorxDM
Konferencja 3. https://www.youtube.com/watch?v=yZNwAdX0GRU
Konferencja 4a. https://www.youtube.com/watch?v=JX_h16w0H10
Konferencja 4b. https://www.youtube.com/watch?v=r4NF2bNm_rc

Owocnego słuchania! 😀

ZmartwychwstanieChrystusa-200x400

…”grób ten pusty został.
Pan z martwych powstał. Alleluja!”…

Pan prawdziwie zmartwychwstał! Niech obdarza nas wszystkich miłością, niech wlewa w nasze serca nadzieję! Niech te Święta zostawią w nas wiarę w to, że życie ma sens, a jego koniec jest w Nim 😀

Przypominam, że za tydzień w niedzielę 27 kwietnia o 16.00 odbędzie się najbliższe spotkanie Ogniska.

W najbliższą niedzielę spotykamy się na naszym comiesięcznym spotkaniu w Siemiatyczach, zaś w następny piątek i sobotę (21-22 marca) w Białymstoku w ramach Białostockiej Akademii Rodziny odbędą się warsztaty ze wspólnotą Sychar pod hasłem „Każde małżeństwo jest do uratowania”. Poprowadzą je – części z Was znani – Mirka i Jarek Pakurowie z Ogniska W Gdańsku.
Warsztaty są bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować. Tu program i formularz zgłoszeniowy: http://rodzina.bialystok.pl/aktualnosci-kazde-malzenstwo-jest-do-uratowania-warsztaty-ze-wspolnota-sychar.php
Po sobotnich warsztatach planowane jest krótkie spotkanie w sprawie nowo tworzonego Ogniska w Białymstoku 🙂 Obejmijmy modlitwą te inicjatywy 🙂

Przypominam o rekolekcjach mających się odbyć w najbliższym czasie :-):
– Dzień skupienia dla małżonków „Wierzę w Syna Bożego”, odbędzie się 15 marca 2014 r. w godz. 9.00-15.00 w parafii Zembrów.
– V Rekolekcje Sycharowskie, których organizatorem jest Lubelskie i Puławskie Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw. Rekolekcje odbędą się w Księżomierzu w dniach 21-23 marca 2014 r. Informacje i zapisy na stronie Ogniska lubelskiego http://lublin-urszuli.sychar.org/, Ponieważ oryginalny formularz zgłoszeniowy na forum pomocy z powodu awarii forum nie działa – teraz tylko w ten sposób można się na te rekolekcje zapisać.
– Ogólnopolskie rekolekcje WTM Sychar odbędą się 9-11 maja 2014 roku, w Konstancinie-Jeziornej koło Warszawy. Prowadzącym będzie dr Mieczysław Guzewicz.

Kilka dni temu uległo awarii forum pomocy www.kryzys.org, proszę o modlitwę w intencji szybkiego usunięcia tej awarii.

Na spotkaniu styczniowym obecnych było łącznie 14 osób. Po odmówieniu Koronki i po Mszy Świętej rozpoczęliśmy spotkanie.
Podzieliliśmy się swoimi historiami, oraz wysłuchaliśmy wykładu księdza Piotra o sakramentalności małżeństwa.

Oto bardzo krótkie streszczenie wykładu:
Sakramenty to widzialne znaki niewidzialnej łaski, przez które Jezus chce w nas trwać, działać i nas zbawiać. Są dwa sakramenty stanu (życia społecznego) – małżeństwo i kapłaństwo.
Sakrament małżeństwa to przymierze z Chrystusem i droga do uświęcenia; sakrament jest środkiem do zbawienia.
Wg słów św. Pawła sakrament małżeństwa to „tajemnica wielka”, podobnie jak Eucharystia to „wielka tajemnica wiary” -> Chrystus wydał samego siebie za Kościół, tak jak małżonkowie wydają siebie jako całkowity dar dla współmałżonka.
Pozytywne podejście do sakramentu małżeństwa (czyli po co mi to?) -> życie sakramentem małżeństwa zbliża małżonków i do Boga i do siebie wzajemnie.
Sakrament przynosi małżeństwom pakiet łask, „do rozpakowywania” przez małżonków podczas całego życia. Łaska to samoudzielenie się Boga. Warunkiem jest życie tą łaską stanu małżeńskiego.
Przykładem łaski stanu są postawy wierności Sycharków 🙂

Niezbędne rozszerzenie tematu najlepiej poczynić sobie w oparciu o książkę:
Jan Paweł II : Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011.

Następne spotkanie ustaliliśmy na 16 lutego (niedziela), na godz. 16.00, będziemy na nim mówić o przebaczeniu.

Drodzy Sycharowicze :mrgreen:

W dn. 21 września 2013 r. (sobota) odbędzie się w Drohiczynie w Podlaskim Centrum Dialogu (ul. Kraszewskiego 4) otwarcie Ogniska Wiernej Miłości Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.
Ze względu na to, że będzie ono skorelowane w czasie z wrześniowymi zajęciami Uniwersytetu Rodziny – program przedstawia się następująco:
godz. 12.00 Msza Św.
godz. 13.00 obiad
godz. 13.30 zajęcia/wykłady Uniwersytetu Rodziny
godz. 15.00 inauguracja działalności Ogniska Sycharowskiego w Siemiatyczach.

Zajęcia Uniwersytetu Rodziny zaczynają się o 8.30, więc gdyby ktoś chciał/mógł być wcześniej – może jako wolny słuchacz być.

Zapraszamy na otwarcie Sycharków z całej Polski :-). Gdyby ktoś chciał zanocować na Podlasiu, proszę o wcześniejszy kontakt ze mną na priv lub telefonicznie 606-450-949 :-) .

P.S.
Kochani, wyedytowałam post, ponieważ w ostatniej chwili zmieniło się miejsce na inaugurację Ogniska. Ze względu na remont w klasztorze ss. karmelitek w Siemiatyczach, spotkamy się w Podlaskim Centrum Dialogu w Drohiczynie.
Natomiast następne spotkania Ogniska będą już miały miejsce, tak jak planowaliśmy, u sióstr w Siemiatyczach.

Źródło: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=9534