Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 23 kwietnia spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach na kolejnym naszym spotkaniu formacyjnym. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i Eucharystii udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Podzieliliśmy się naszymi świadectwami i bieżącym przeżywaniem swojej sytuacji małżeńskiej i rodzinnej, a następnie w części konferencyjnej kontynuowaliśmy rozważania na bazie nagrań rekolekcji ks. Krzysztofa Grzywocza pt. „Wartość człowieka”. Część ta była poświęcona spojrzeniu na wartość człowieka od strony teologicznej.

Najbliższe spotkanie nasze spotkanie będzie tradycyjnym majowym Dniem Skupienia, spotkamy się 20 maja (sobota) w Zembrowie – parafii naszego opiekuna duchowego, ks. Piotra Arbaszewskiego.
Program Dnia Skupienia – już wkrótce 🙂
Zapraszamy sycharków, również z sąsiednich Ognisk :-), ale również osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego na każdym jego etapie, oraz osoby zainteresowanie charyzmatem naszej wspólnoty.