Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

DZIEŃ  SKUPIENIA DLA WSPÓLNOTY SYCHAR
I INNYCH LUDZI DOBREJ WOLI

ZEMBRÓW – 20 MAJA 2023 (sobota)

„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY”

godz. 9.30 zawiązanie wspólnoty

 kawa czy herbata?

godz. 10.00 Konferencja I – Geneza i natura Kościoła – Ks. Rafał
                                                                 Pokrywiński

godz. 11.30 Konferencja II – Kościół a sakramenty święte – Ks. Piotr                                                                Arbaszewski

godz. 12.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Różaniec.
                      Spowiedź święta.

godz. 13.30 obiad

godz. 14.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 15.00 Msza Święta

godz. 16.00 Świadectwa – Kościół a formacja duchowa i wychowanie
                 potomstwa
– Beata Mioduszewska; Anna i Paweł Złotkowscy

godz. 17.00 Echo Dnia Skupienia

…………………………………………………………………….

Koszt – dobrowolna ofiara

…………………………………………………………………….

Serdecznie zapraszamy:

Alicja Karczewska
Ks. Piotr Arbaszewski