Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza

Niech ten czas Zmartwychwstania Pańskiego będzie dla nas czasem ze wszech miar owocnym duchowo i po ludzku, niech Zmartwychwstały Pan obficie obdarza nas Miłością do Boga, siebie i drugiego człowieka.

Alleluja!