Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: kwiecień 2023

W niedzielę 12 marca ponownie spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Tym razem nie było z nami naszego opiekuna duchowego, więc bezpośrednio po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy domu zakonnego udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Runda dzielenia trwała dość długo ze względu na duży ciężar emocjonalny przyniesionych na spotkanie naszych historii. Dlatego też mimo przygotowanych kolejnych materiałów z nagranymi rozważaniami ks. Krzysztofa Grzywocza o wartości człowieka, czas spotkania poświęciliśmy na dzielenie się swoimi świadectwami i swoim doświadczeniem bycia we wspólnocie, aby stanowiły wsparcie dla osób nowych w naszej wspólnocie, i będących w ostrej fazie kryzysu małżeńskiego.

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach – w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach w niedzielę 23 kwietnia o godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, niezależnie od etapu tego kryzysu.

Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza

Niech ten czas Zmartwychwstania Pańskiego będzie dla nas czasem ze wszech miar owocnym duchowo i po ludzku, niech Zmartwychwstały Pan obficie obdarza nas Miłością do Boga, siebie i drugiego człowieka.

Alleluja!