Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 22 stycznia spotkaliśmy się w parafii naszego opiekuna duchowego – w Zembrowie, aby wraz z doradcami rodzinnymi z naszej diecezji uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym z Księdzem Biskupem Piotrem Sawczukiem. Obszerna relacja (i fotorelacja) znajduje się już na stronie diecezji: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/potrzebujemy-dobrych-wspolnot-pasterzy-i-swiadkow-zywej-wiary/

Po spotkaniu w tak szerokim gronie i agapie połączonej ze śpiewami kolęd, kontynuowaliśmy nasze rozmowy już tylko w gronie sycharków z siemiatyckiego Ogniska. Po rundzie dzielenia się skupiliśmy się na pytaniach przygotowanych przez Radę Sycharu na nadchodzące spotkanie Grupy Liderów i Moderatorów. Ufamy, że przesłane odpowiedzi na te pytania będą drobnym, ale ważnym składnikiem namysłu nad naszą wspólnotą w nadchodzącym roku.

Ustalone mamy już terminy kolejnych spotkań naszego Ogniska: 19 lutego, 12 marca oraz 23 kwietnia. Wszystkie rozpoczną się o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy do Siemiatycz wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, niezależnie od jego etapu, oraz pragnące poznać wspólnotę i jej członków 🙂