Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Drodzy Sycharowicze,
Niech Nowonarodzony Chrystus obdarza nas wszystkich Pogodą Ducha, radością w sercu, ufnością i nadzieją na przyszłość – tę ziemską i tę wieczną, niech umocni w nas odwagę – abyśmy w ten Świąteczny czas byli coraz bardziej prawdziwi i coraz bardziej otwarci na Jego Miłość, niezależnie od trudów w relacjach tych bardzo bliskich, małżeńskich, i tych trochę dalszych 🙂

Błogosławionych Świąt!

:-D