Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 18 grudnia spotkaliśmy się ponownie w domu sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Umocnieni Eucharystią zgromadziliśmy się przy suto zastawionym stole, wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa i podzieliliśmy się opłatkiem.

Tym razem, wchodząc w ostatni okres przed Bożym Narodzeniem, skupiliśmy się na budowaniu więzi między nami, dlatego po rundzie dzielenia i bieżących sprawach, poświęciliśmy czas na tzw. grupę wsparcia. Wybrzmiały szczególnie mocno świadectwa 12-Krokowe, oraz świadectwa związane z naszymi doświadczeniami z rozpraw sądowych.

Styczniowe spotkanie odbędzie się w parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra w Zembrowie 22 stycznia (niedziela) o godz. 11.00. Będzie ono spotkaniem opłatkowym z ks. biskupem Piotrem Sawczukiem, spotkamy się też z gronem doradców rodzinnych. Po Mszy Świętej i agapie odbędzie się nasze wspólnotowe spotkanie formacyjne.

Serdecznie zapraszamy 🙂