Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach zaplanowaliśmy na niedzielę 18 września w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach, spotykamy się o godz. 14.00.

Zaczynamy od Mszy Świętej w kaplicy domu zakonnego, potem odbędzie się spotkanie formacyjne.

Zapraszamy wszystkie osoby, które doświadczają kryzysu małżeńskiego na jakimkolwiek etapie 🙂