Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Niech moc Chrystusa, który pokonał śmierć, wspiera nas i towarzyszy nam na wszystkich ścieżkach życia, również tych trudnych, niech wlewa w nasze serca wiarę, nadzieję i miłość

https://www.youtube.com/watch?v=6QtZHxcBqhE