Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 27 marca ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia się w części konferencyjnej poruszyliśmy temat przebaczenia, to kolejny raz gdy poruszamy ten temat na spotkaniu naszej wspólnoty. Temat spowodował długą dyskusję na podstawie naszych doświadczeń, pojawiły się też głosy, że warto ten temat cyklicznie poruszać we wspólnocie. Ponieważ w dyskusji po konferencji nie wyczerpaliśmy wszystkich naszych refleksji, więc temat przebaczenia będziemy kontynuować na spotkaniu kwietniowym.

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz – zaplanowaliśmy je na Niedzielę Miłosierdzia 24 kwietnia, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, na każdym jego etapie.