Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Tym razem w niedzielę 16 stycznia spotkaliśmy się w parafii naszego opiekuna duchowego w Zembrowie. Było to jednocześnie spotkanie opłatkowe z pasterzem naszej diecezji ks. biskupem Piotrem Sawczukiem. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, z piękną homilią ks. biskupa, następnie w sali parafialnej w gronie członków Wspólnoty Sychar oraz diecezjalnych doradców rodzinnych złożyliśmy sobie życzenia oraz podzieliliśmy się opłatkiem.

Spotkanie kontynuowaliśmy przy świątecznie zastawionym stole, a następnie jako dwie grupy działające na polu wspierania małżeństw i rodzin, pokazaliśmy księdzu biskupowi i omówiliśmy obszary naszej działalności oraz dylematy i trudności im towarzyszące,

Obszerne sprawozdanie i fotorelacja znajduje się na stronie naszej diecezji: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/obroncy-ewangelicznej-wizji-malzenstwa-i-rodziny/