Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 13 lutego ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia się kontynuowaliśmy temat naszej (nie)dojrzałości, tym razem skupiliśmy się na zagadnieniu: jak wzrastać w dojrzałości, aby budować dobre relacje. Temat spowodował długą dyskusję na podstawie naszych doświadczeń.

Jako blok tematów konferencyjnych temat (nie)dojrzałości na razie zakończyliśmy, ale niewątpliwie będzie się przewijał jak element wspólny dla wielu kolejnych poruszanych przez nas zagadnień.

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz – zaplanowaliśmy je na niedzielę 27 marca, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.