Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 19 grudnia ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy w Eucharystii, po czym rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne.

Po modlitwie złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i podzieliliśmy się opłatkiem. Runda dzielenia w duchu świątecznym płynnie przeszła w część konferencyjną, w której kontynuowaliśmy temat naszej (nie)dojrzałosci, tym razem w aspekcie naszej wewnętrznej harmonii i wewnętrznej spójności.

Temat będziemy kontynuować na kolejnym spotkaniu.