Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: marzec 2022

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 27 marca, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.
Nie będzie sycharowskiej Mszy Świętej (ze względu na to, że nasz opiekun duchowy głosić wówczas będzie rekolekcje w Łochowie), zatem każdy z nas udaje się na Eucharystię do swojej parafii.

Trwa wojna w Ukrainie; nasza Wspólnota działa również poza granicami Polski – mamy 4 Ogniska w Ukrainie: http://ua.sychar.org/  – jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, planujemy też na najbliższym spotkaniu wewnętrzną zbiórkę środków na potrzeby ukraińskiej wspólnoty.

 

W najbliższy piątek 25 marca w dzień Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek dokona aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-03/25-marca-poswiecenie-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi.html

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Stanisław Gądecki wzywa, aby w tym dniu wierni włączyli się duchowo i w jedności modlitewnej z Następcą Św. Piotra odmówili Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi: https://www.ekai.pl/abp-gadecki-apeluje-o-wlaczenie-sie-w-akt-poswiecenia-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi/

Trwajmy w modlitwie o pokój w naszych sercach, o zakończenie wojny i pokój na świecie.

Na następne Ogniska Sychar w Siemiatyczach spotkanie zapraszamy już teraz – zaplanowaliśmy je na niedzielę 27 marca, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.

Trwa wojna w Ukrainie; nasza Wspólnota działa również poza granicami Polski – mamy 4 Ogniska w Ukrainie: http://ua.sychar.org/  Trwajmy w nieustannej modlitwie za ukraińskie małżeństwa i rodziny oraz o pokój.

Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Monitorujemy sytuację i organizujemy wewnętrzną zbiórkę pieniędzy na pomoc poszkodowanym.

 

W niedzielę 13 lutego ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia się kontynuowaliśmy temat naszej (nie)dojrzałości, tym razem skupiliśmy się na zagadnieniu: jak wzrastać w dojrzałości, aby budować dobre relacje. Temat spowodował długą dyskusję na podstawie naszych doświadczeń.

Jako blok tematów konferencyjnych temat (nie)dojrzałości na razie zakończyliśmy, ale niewątpliwie będzie się przewijał jak element wspólny dla wielu kolejnych poruszanych przez nas zagadnień.

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz – zaplanowaliśmy je na niedzielę 27 marca, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.

Tym razem w niedzielę 16 stycznia spotkaliśmy się w parafii naszego opiekuna duchowego w Zembrowie. Było to jednocześnie spotkanie opłatkowe z pasterzem naszej diecezji ks. biskupem Piotrem Sawczukiem. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, z piękną homilią ks. biskupa, następnie w sali parafialnej w gronie członków Wspólnoty Sychar oraz diecezjalnych doradców rodzinnych złożyliśmy sobie życzenia oraz podzieliliśmy się opłatkiem.

Spotkanie kontynuowaliśmy przy świątecznie zastawionym stole, a następnie jako dwie grupy działające na polu wspierania małżeństw i rodzin, pokazaliśmy księdzu biskupowi i omówiliśmy obszary naszej działalności oraz dylematy i trudności im towarzyszące,

Obszerne sprawozdanie i fotorelacja znajduje się na stronie naszej diecezji: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/obroncy-ewangelicznej-wizji-malzenstwa-i-rodziny/

W niedzielę 19 grudnia ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy w Eucharystii, po czym rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne.

Po modlitwie złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i podzieliliśmy się opłatkiem. Runda dzielenia w duchu świątecznym płynnie przeszła w część konferencyjną, w której kontynuowaliśmy temat naszej (nie)dojrzałosci, tym razem w aspekcie naszej wewnętrznej harmonii i wewnętrznej spójności.

Temat będziemy kontynuować na kolejnym spotkaniu.