Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

17 października ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy w Eucharystii, po czym rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia rozpoczęliśmy kolejny blok tematyczny, poświęcony dojrzałości i niedojrzałości kobiet i mężczyzn, przygotowany przez liderkę na podstawie książki pt.: Wielki foch, autorstwa s. Anny Marii Pudełko i Anety Liberackiej.

Przez książkę przewija się wątek dojrzałości człowieka (w aspekcie kobiecości i męskości) bez której nie ma dojrzałości chrześcijańskiej; w pewnej mierze koresponduje to ze znanym stwierdzeniem św. Tomasza z Akwinu, iż „Łaska buduje na naturze”.

We wstępie pochyliliśmy się nad zagadnieniem wolnej woli i grzechu pierworodnego, przez który to grzech ludzka natura każdego z nas została zraniona i stanowi pożywkę dla niedojrzałości, nakreśliliśmy drogi i sposoby do budowania coraz bardziej dojrzałej osoby, i na kolejnych spotkaniach będziemy szczegółowo omawiać te drogi.

 

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz 🙂 zaplanowaliśmy je na 7 listopada, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby.