Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

19 września 2021 roku po raz kolejny rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Siemiatyczach. Zwyczajowo rozpoczęliśmy odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, po czym uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, którą odprawił nasz opiekun duchowy ks. Piotr. Następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne, uczestniczyło w nim 12 osób, w tym aż czworo nowych. Pierwsze chwile poświęciliśmy na przedstawienie siebie i naszego Ogniska nowej siostrze przełożonej siemiatyckiego domu zakonnego – siostrze Feliksie. Siostra Feliksa z kolei opowiedziała o historii zgromadzenia sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus i o jego założycielu – słudze Bożym o. Anzelmie Gądku; przeczytała również kilka jego myśli i refleksji duchowych.  Okazało się, że wszyscy akurat obchodzimy ważne dla nas rocznice – Ognisko sycharowskie swoją 8-mą rocznicę istnienia, zaś siostry karmelitanki – równą 100-ną rocznicę 🙂

Po przypomnieniu obowiązujących zasad, przeszliśmy do rundy dzielenia, zaś kolejnym punktem była konferencja przygotowana przez liderkę. Prześledziliśmy na podstawie tabeli różnice między grupą dyskusyjną a grupą dzielenia się. We wspólnocie staramy się funkcjonować w trybie grupy dzielenia się, ponieważ taki sposób komunikowania się stwarza poczucie bezpieczeństwa w grupie, nacechowany jest uważnością i miłością względem drugiego człowieka, jest to też dobra przestrzeń, aby dawać świadectwo swojego życia Ewangelią w sposób wolny i nienarzucający niczego drugiemu człowiekowi. Nauka komunikacji w trybie dzielenia się, jest też dobrym wstępem do poprawienia komunikacji z innymi ludźmi, spoza wspólnoty.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na trzecią niedzielę października – 17.10.2021 o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 🙂