Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Miesięczne archiwum: październik 2021

17 października ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy w Eucharystii, po czym rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia rozpoczęliśmy kolejny blok tematyczny, poświęcony dojrzałości i niedojrzałości kobiet i mężczyzn, przygotowany przez liderkę na podstawie książki pt.: Wielki foch, autorstwa s. Anny Marii Pudełko i Anety Liberackiej.

Przez książkę przewija się wątek dojrzałości człowieka (w aspekcie kobiecości i męskości) bez której nie ma dojrzałości chrześcijańskiej; w pewnej mierze koresponduje to ze znanym stwierdzeniem św. Tomasza z Akwinu, iż „Łaska buduje na naturze”.

We wstępie pochyliliśmy się nad zagadnieniem wolnej woli i grzechu pierworodnego, przez który to grzech ludzka natura każdego z nas została zraniona i stanowi pożywkę dla niedojrzałości, nakreśliliśmy drogi i sposoby do budowania coraz bardziej dojrzałej osoby, i na kolejnych spotkaniach będziemy szczegółowo omawiać te drogi.

 

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz 🙂 zaplanowaliśmy je na 7 listopada, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby.

 

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach już w tę niedzielę 17.10 o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek. Zaczynamy Koronką do Bożego Miłosierdzia i Mszą Świętą w kaplicy domu zakonnego, potem w salce na 2 piętrze odbędzie się spotkanie formacyjne.

Spotkanie jest spotkaniem otwartym więc zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, niezależnie od jego etapu.

19 września 2021 roku po raz kolejny rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Siemiatyczach. Zwyczajowo rozpoczęliśmy odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, po czym uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, którą odprawił nasz opiekun duchowy ks. Piotr. Następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne, uczestniczyło w nim 12 osób, w tym aż czworo nowych. Pierwsze chwile poświęciliśmy na przedstawienie siebie i naszego Ogniska nowej siostrze przełożonej siemiatyckiego domu zakonnego – siostrze Feliksie. Siostra Feliksa z kolei opowiedziała o historii zgromadzenia sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus i o jego założycielu – słudze Bożym o. Anzelmie Gądku; przeczytała również kilka jego myśli i refleksji duchowych.  Okazało się, że wszyscy akurat obchodzimy ważne dla nas rocznice – Ognisko sycharowskie swoją 8-mą rocznicę istnienia, zaś siostry karmelitanki – równą 100-ną rocznicę 🙂

Po przypomnieniu obowiązujących zasad, przeszliśmy do rundy dzielenia, zaś kolejnym punktem była konferencja przygotowana przez liderkę. Prześledziliśmy na podstawie tabeli różnice między grupą dyskusyjną a grupą dzielenia się. We wspólnocie staramy się funkcjonować w trybie grupy dzielenia się, ponieważ taki sposób komunikowania się stwarza poczucie bezpieczeństwa w grupie, nacechowany jest uważnością i miłością względem drugiego człowieka, jest to też dobra przestrzeń, aby dawać świadectwo swojego życia Ewangelią w sposób wolny i nienarzucający niczego drugiemu człowiekowi. Nauka komunikacji w trybie dzielenia się, jest też dobrym wstępem do poprawienia komunikacji z innymi ludźmi, spoza wspólnoty.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na trzecią niedzielę października – 17.10.2021 o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 🙂