Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: październik 2021

17 października ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy w Eucharystii, po czym rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia rozpoczęliśmy kolejny blok tematyczny, poświęcony dojrzałości i niedojrzałości kobiet i mężczyzn, przygotowany przez liderkę na podstawie książki pt.: Wielki foch, autorstwa s. Anny Marii Pudełko i Anety Liberackiej.

Przez książkę przewija się wątek dojrzałości człowieka (w aspekcie kobiecości i męskości) bez której nie ma dojrzałości chrześcijańskiej; w pewnej mierze koresponduje to ze znanym stwierdzeniem św. Tomasza z Akwinu, iż „Łaska buduje na naturze”.

We wstępie pochyliliśmy się nad zagadnieniem wolnej woli i grzechu pierworodnego, przez który to grzech ludzka natura każdego z nas została zraniona i stanowi pożywkę dla niedojrzałości, nakreśliliśmy drogi i sposoby do budowania coraz bardziej dojrzałej osoby, i na kolejnych spotkaniach będziemy szczegółowo omawiać te drogi.

 

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz 🙂 zaplanowaliśmy je na 7 listopada, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby.

 

19 września 2021 roku po raz kolejny rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Siemiatyczach. Zwyczajowo rozpoczęliśmy odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, po czym uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, którą odprawił nasz opiekun duchowy ks. Piotr. Następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne, uczestniczyło w nim 12 osób, w tym aż czworo nowych. Pierwsze chwile poświęciliśmy na przedstawienie siebie i naszego Ogniska nowej siostrze przełożonej siemiatyckiego domu zakonnego – siostrze Feliksie. Siostra Feliksa z kolei opowiedziała o historii zgromadzenia sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus i o jego założycielu – słudze Bożym o. Anzelmie Gądku; przeczytała również kilka jego myśli i refleksji duchowych.  Okazało się, że wszyscy akurat obchodzimy ważne dla nas rocznice – Ognisko sycharowskie swoją 8-mą rocznicę istnienia, zaś siostry karmelitanki – równą 100-ną rocznicę 🙂

Po przypomnieniu obowiązujących zasad, przeszliśmy do rundy dzielenia, zaś kolejnym punktem była konferencja przygotowana przez liderkę. Prześledziliśmy na podstawie tabeli różnice między grupą dyskusyjną a grupą dzielenia się. We wspólnocie staramy się funkcjonować w trybie grupy dzielenia się, ponieważ taki sposób komunikowania się stwarza poczucie bezpieczeństwa w grupie, nacechowany jest uważnością i miłością względem drugiego człowieka, jest to też dobra przestrzeń, aby dawać świadectwo swojego życia Ewangelią w sposób wolny i nienarzucający niczego drugiemu człowiekowi. Nauka komunikacji w trybie dzielenia się, jest też dobrym wstępem do poprawienia komunikacji z innymi ludźmi, spoza wspólnoty.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na trzecią niedzielę października – 17.10.2021 o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 🙂