Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: sierpień 2021

1 sierpnia 2021 roku po raz kolejny rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Siemiatyczach. Zwyczajowo rozpoczęliśmy odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, po czym uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, którą odprawił nasz opiekun duchowy ks. Piotr. Następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne, uczestniczyło w nim 11 osób, w tym dwoje nowych.

Po odmówieniu krótkiej modlitwy i przypomnieniu obowiązujących zasad, przeszliśmy do rundy dzielenia. Kolejnym punktem była konferencja przygotowana przez liderkę. Poruszała ona temat osób stosujących manipulację i opierała się na artykule ks. Marka Dziewieckiego „Chorzy, którzy nami rządzą.” Link poniżej:

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/chorzy_nami_rzadza.html

Ks. Marek podkreśla, że żyjemy w czasach, w których coraz więcej osób nie radzi sobie z codziennymi wymogami życia albo nie potrafi nawiązać dojrzałych kontaktów z innymi ludźmi. Takie osoby czują się słabe, w jakimś sensie chore, pokrzywdzone, poranione czy bezradne.

Typową cechą zdecydowanej większości osób chorych czy niedojrzałych jest to, że zwracając się o pomoc, czynią to w taki sposób, aby to właśnie oni dyktowali warunki tym, od których oczekują pomocy. Dążąc do tego, by otrzymać pomoc na warunkach, które oni sami chcą określać, potrafią czynić to zwykle w sposób zamaskowany i trudny do odszyfrowania. Celem takiej manipulacji ze strony osób chorych, zaburzonych czy niedojrzałych jest przymuszanie innych ludzi do rozwiązywania za nich ich własnych problemów, z którymi się do nas zwracają.

Wyróżniamy trzy grupy takich osób:

  1. Ludzie słabi czy chorzy fizycznie – już sama choroba fizyczna może być formą psychicznego szantażu.
  2. Osoby biedne materialnie lub udające, że znajdują się w skrajnie trudnej sytuacji finansowej.
  3. Osoby przeżywające trudności psychiczne, rodzinne czy zawodowe.

W artykule podane są szerzej przykłady, jak powinniśmy reagować w obliczu takich osób.

Oto kilka podstawowych zasad:

  • Pierwszym naszym zadaniem jest znajomość wyżej zasygnalizowanych strategii i mechanizmów, poprzez które osoby niedojrzałe, chore czy egoistyczne próbują nami manipulować, by wymusić na nas gotowe, łatwe szczęście.
  • Drugim zadaniem jest precyzyjne i stanowcze określenie warunków, na jakich możemy kontynuować naszą pomoc.
  • Trzecim zadaniem jest wyjaśnianie tym, którzy u nas szukają pomocy, że to na nich samych, a nie na nas spoczywa odpowiedzialność za ich decyzje, zachowania i postawy. My możemy jedynie wskazać im alternatywne możliwości działania w danej sytuacji oraz wyjaśniać konsekwencje każdej z wybranych alternatyw.
  • Po czwarte, powinniśmy wyjaśniać tym, którzy proszą nas o pomoc, że w obliczu poważniejszych trudności życiowych nie istnieje łatwe rozwiązanie i że ich problemy nie są jedynie wynikiem negatywnych uwarunkowań zewnętrznych, ale mają też związek z ich wewnętrzną sytuacją i stopniem dojrzałości.
  • Po piąte, powinniśmy otwarcie uznać — przed samym sobą i przed drugim człowiekiem – granice naszych możliwości w udzielaniu pomocy tym, którzy nie radzą sobie z jakąś cząstką ich życia. Powinniśmy także zdawać sobie sprawę, że jesteśmy odpowiedzialni za jakość naszych postaw i zachowań wobec osób szukających pomocy, ale nie za sposób, w jaki osoby te zechcą (lub nie) skorzystać z naszej pomocy.

Należy być świadomym, że przykłady takich niezdrowych postaw mogą pojawiać się również we wspólnotach, do których należymy. Kluczem jest umiejętność ich rozpoznania i właściwego zareagowania.

 

Kolejne spotkanie naszego Ogniska zaplanowaliśmy wstępnie na 19 września 2021 r. Tradycyjnie zapraszamy wszystkie chętne osoby na godzinę 15:00 do kaplicy domu zakonnego sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.