Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

20 czerwca 2021 r. ponownie rozpaliliśmy ognisko WTM Sychar w Siemiatyczach. Uczestniczyło w nim 12 osób, w tym gościnnie sycharki z Lublina 🙂

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, po czym przeszliśmy do salki na część formacyjną. Po krótkiej modlitwie z prośbą do Ducha Świętego, przeszliśmy do rundy dzielenia. Szczególnie wartościowe było dla nas międzyogniskowe podzielenie się świadectwem własnego życia i doświadczeń.

Następnie część konferencyjną poprowadziła liderka, na podstawie publikacji o. Mateusza Romana Hinca OFMCap. „Relacje a potrzeba stawiania granic.” Był to ciąg dalszy omawianego obszernie tematu. Tym razem skupiliśmy się na zagadnieniu asertywności oraz manipulacji w relacjach.

Fundamentem asertywności jest roztropność, a asertywne przeżywanie siebie ma ścisły związek z poczuciem własnej wartości. Asertywność pomaga nam w stawianiu granic manipulacji, zarówno ze strony innych ludzi, jak i próbie manipulacji podejmowanej z naszej strony. Należy pamiętać, że manipulacja jest etycznie zła – cel nie uświęca środków.

Najczęściej stosowane w relacjach są:

– manipulacja poczuciem winy

– wmawianie komuś niewiedzy, niedoświadczenia

– manipulacja dezaprobatą, straszeniem, szantaż.

Niech podsumowaniem omawianego tematu i zachętą do refleksji będą słowa z Pisma Świętego:

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus…”

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 1 sierpnia 2021r. w domu zakonnym ss Karmelitanek w Siemiatyczach. Tradycyjnie rozpoczynamy o godzinie 15:00 Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby 🙂