Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: czerwiec 2021

16 maja 2021r. odbyło się kolejne spotkanie ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach. Tym razem, po dłuższej przerwie, udało się nam spotkać w formie stacjonarnej w Zembrowie – parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób. Rozpoczęliśmy je udziałem we Mszy Świętej o godzinie 15:00, następnie odbyła się część formacyjna, którą tradycyjnie rozpoczęliśmy modlitwą i przypomnieniem zasad obowiązujących na spotkaniu, po czym przeszliśmy do rundy dzielenia.

Po krótkiej przerwie i wymianie intencji modlitewnych rozpoczęliśmy część konferencyjną, która tym razem miała charakter bardziej warsztatowy niż wykładowy. Podczas kilku ostatnich spotkań na Skype omawialiśmy temat granic na podstawie publikacji o. Mateusza Romana Hinca OFMCap. „Relacje a potrzeba stawiania granic”. Mogąc się w końcu spotkać „na żywo” czuliśmy potrzebę podzielenia się ze sobą naszą obecną sytuacją życiową w kontekście rozważanego tematu stawiania granic. Doświadczyliśmy, jak cenne są dla nas te spotkania i możliwość formowania się we wspólnocie.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na niedzielę 20 czerwca 2021r. w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Rozpoczniemy je o godzinie 15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy wszystkie chętne osoby 🙂