Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 18 kwietnia 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie WTM Sychar w Siemiatyczach. Tak, jak ostatnio spotkaliśmy się online w wąskim gronie pięciu osób. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą oraz rundą dzielenia. Następnie przeszliśmy do części konferencyjnej, w której dalej omawialiśmy temat granic, a dokładniej – granic w relacjach.

W relacjach międzyludzkich można wyróżnić granice fizyczne oraz granice psychologiczne. Granice fizyczne wiążą się z naszym ciałem – tym na ile blisko dopuszczamy do siebie inne osoby. Oprócz granic fizycznych istnieją również granice psychologiczne. Nie są one widoczne, a ich obecność bardziej odczuwamy w świecie naszych wewnętrznych przeżyć. W sytuacji ich naruszenia zaczynamy odczuwać różnego rodzaju emocje, np. złość, lęk, zdziwienie.

Granice psychologiczne są bardzo zróżnicowane i indywidualne. Kształtują się, podobnie jak nasza osobowość, w kontakcie z ludźmi, z którymi pozostajemy w ważnych relacjach. Pierwszym krokiem do szanowania granic zarówno swoich, jak i innych ludzi jest poznanie samego siebie w tym aspekcie. Ważnym znakiem, że ktoś przekroczył nasze granice jest odczuwany dyskomfort. Warto nie bagatelizować takich sygnałów wewnętrznych. Nie szanowanie swoich własnych granic, może prowadzić w przyszłości do dalszego ich przekraczania przez innych ludzi.

Na kolejnym spotkaniu planujemy dalej rozważać temat granic w relacjach.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby na kolejne spotkanie, które zaplanowaliśmy na niedzielę 16 maja. W kolejnej informacji podamy, czy będzie możliwe ono w realu, czy też wciąż w trybie online.