Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

28 marca 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie WTM Sychar w Siemiatyczach. Ze względu na obecną sytuację miało ono formę spotkania online. Uczestniczyło w nim cztery osoby. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, następnie przeszliśmy do rundy dzielenia.
W części konferencyjnej kontynuowaliśmy temat granic na podstawie publikacji o. Mateusza Romana Hinca OFMCap. „Relacje a potrzeba stawiania granic.” Tym razem skupiliśmy się na granicach fizycznych w kontakcie z drugim człowiekiem. Kluczowe znaczenie ma to, iż granice zawsze stawiam sobie w kontakcie z inną osobą, nie zaś drugiemu człowiekowi. To ode mnie zależy, na ile w danej sytuacji pozwolę przekroczyć moje granice. Istotne jest tu uświadomienie sobie własnych potrzeb i zdawanie sobie sprawy z tego, że pozwalając innym przekraczać moje granice, daję tym samym ranić, krzywdzić siebie. Dobrze jest, kiedy jasno i czytelnie reaguję, gdy ktoś przekracza moje granice. Wtedy też umiem uszanować granice innych osób, aby relacja pomiędzy nami była zdrowa. Granica jest zróżnicowana w zależności od sytuacji oraz bliskości relacji. Ma na nią wpływ także nasz temperament i osobowość.
Warto również spojrzeć na ten temat z drugiej strony i zadać sobie pytanie „co takiego dzieje się we mnie, że krzywdzę innych ludzi i przekraczam ich granice?”
Na kolejnym spotkaniu będziemy kontynuować temat granic.

Zaplanowaliśmy je na najbliższą niedzielę 18 kwietnia na godz. 16:00, także w formie online. Zapraszamy wszystkie chętne osoby. W tym celu prosimy o kontakt z liderką, celem otrzymania linku do spotkania.
Zapraszamy serdecznie 🙂