Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 17 stycznia 2021r. odbyło się kolejne spotkanie WTM Sychar w Siemiatyczach. Jak poprzednio, miało ono formę online. Uczestniczyło w nim 5 osób.

Zwyczajowo rozpoczęliśmy modlitwą oraz rundą dzielenia. Każda z obecnych osób podzieliła się tym, co zadziało się w jej życiu w ciągu ostatniego czasu. Wspólnie przeżywaliśmy nasze radości i smutki.

Następnie odbyła się część konferencyjna, którą przygotowała liderka. Rozważania oparte były na fragmentach nagrania rekolekcji o. Mateusza Romana Hinca OFMCap. „Relacje a potrzeba stawiania granic.” Przypomnieliśmy sobie, jak istotną kwestią naszego życia i budowania zdrowych relacji z innymi jest roztropne stawianie granic. Chrześcijanie nierzadko mają na tym gruncie problem. Uważamy, często nieświadomie, że wprowadzanie kogoś w dyskomfort czy nawet mocniej – urażenie kogoś, co może mieć miejsce przy zdecydowanym postawieniu granicy, zakrawa na grzech. Tymczasem jest przeciwnie: łamanie czyichś granic jest według oceny etycznej złym zachowaniem, a postawienie granicy – stosownym upomnieniem, do którego jesteśmy zobowiązani. Uświadomiliśmy sobie, że często za stawianiem granic, kryje się nasz lęk i obawy, które musimy pokonać jako pierwsze. Dowiedzieliśmy się, jak rozpoznać osobę agresywną i jak konkretnie możemy reagować w takich sytuacjach. Całość artykułu dostępna jest pod poniższym linkiem: https://deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/stawianie-granic-w-relacjach-jak-robic-to-dobrze,463109 Temat ten bardzo nasz poruszył, dlatego też będziemy go kontynuować na kolejnych potkaniach w bardziej rozbudowanej formie.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w niedzielę 21 lutego 2021r. Tym razem wstępnie planujemy, że odbędzie się ono w tradycyjnej formie „spotkania na żywo.” 🙂 Zapraszamy do Zembrowa – parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra. Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 15:00 uczestnictwem we Mszy Świętej.
Serdecznie zapraszamy 🙂