Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy


Puer natus est nobis, et filius datus est nobis,
cuius imperium super humerum eius,
et vocabitur nomen eius magni consilii Angelus. (Iz 9, 6)

„Chłopiec nam się narodził i Syn jest nam dany. Na Jego ramionach władza królewska, a Jego imię: Wielkiej Rady Wysłannik.”

 

Radujmy się z Narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech Jego światło towarzyszy nam skutecznie w codzienności i rozprasza wszelkie mroki tego świata, niosąc Wiarę, Nadzieję i Miłość 🙂