Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 20 września spotkaliśmy po raz kolejny – tym razem ciesząc się z już siedmiu lat istnienia Ogniska  Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach 🙂 Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia i Mszą Świętą, odprawioną przez naszego opiekuna duchowego ks. Piotra, w intencji wszystkich członków wspólnoty, zarówno żyjących jak i tych, którzy stoją już przed obliczem Pana.

Następnie tradycyjnie w salce „Nazaret” po modlitwie zdmuchnęliśmy świeczkę na urodzinowym torcie 😀 Po przypomnieniu zasad obowiązujących nas na spotkaniu, obszernie podzieliliśmy się sobą i tym co obecnie przeżywamy. Po przerwie liderka na podstawie książki „Szkoła współpracy we wspólnocie modlitewnej. Cz.2” (Nihil obstat: L. dz. 2016/10/NO/P) przedstawiła tekst „Kim jesteś we wspólnocie”. Nasze świętowanie, dzielenie się refleksjami i wsparciem dla najbardziej potrzebujących członków naszej wspólnoty przeciągnęło się aż do wieczora 🙂

 

Najbliższe spotkanie już 11 października (niedziela), tym razem w Zembrowie. O godz. 11.00 będziemy uczestniczyć w Eucharystii w zembrowskim kościele, po czym udamy się do Sokołowa Podlaskiego, aby wspólnotowo radować się wraz z jedną z sióstr z naszej wspólnoty i uczestniczyć w poświęceniu jej nowego mieszkania przez naszego opiekuna duchowego – ks.Piotra.

Serdecznie zapraszamy 🙂