Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy


„….Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie….”

Niech te Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla nas czasem umocnienia Wiary, oddania się Nadziei i otwarcia się na Miłość Chrystusa, który dla nas pokonał śmierć, abyśmy mogli z Nim żyć i w Nim odnajdywać sens naszego życia.

Pogody ducha, zdrowia cielesnego i duchowego – radosnego Alleluja!!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_vvXCUsMUs