Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 8 marca ponownie rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Siemiatyczach. W spotkaniu uczestniczyło jedenaście osób oraz ks. Piotr.

W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia pochyliliśmy się nad rozważaniem Słowa Bożego J 7, 37-53. Rozważania przygotował Wiesiek. Na następnym naszym spotkaniu będziemy rozważać ciąg dalszy Ewangelii św. Jana: J 8, 1-11. Rozważania przygotuje Marek.

W części konferencyjnej zajęliśmy się tematem „Wzajemna pomoc we wspólnocie a relacje damsko-męskie”

Dzielenie się po konferencji dotyczyło naszych doświadczeń – tych pięknych i tych trudnych – oraz naszego osobistego przeżywania swojej męskości i swojej kobiecości. Zbiegło się to pięknie z Dniem Kobiet – panowie przygotowali dla pań sycharenek drobne a słodkie upominki oraz złożyli nam z tej okazji życzenia 🙂 serdecznie dziękujemy za pamięć i docenienie naszej kobiecości 🙂