Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 19 stycznia ponownie rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Siemiatyczach. W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób, niestety nie było z nami tym razem ks. Piotra.

W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Po rundzie dzielenia, w części konferencyjnej zajęliśmy się tematem „Dziecko w sytuacji kryzysu małżeńskiego rodziców”.

Prezentacja wraz z konspektem została stworzona przez osobę zajmującą się naukowo tym tematem – dr Alicję Zagrodzką, będącą pracownikiem naukowym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Podczas przedstawienia przez liderkę materiałów Alicji Zagrodzkiej przyjrzeliśmy się najpierw postawom rodziców podczas kryzysu małżeńskiego, które mogą być dla dzieci krzywdzące, czasem mogą wręcz spowodować traumy sięgające daleko w dorosłą przyszłość dziecka, a następnie przyjrzeliśmy się postawom, które zgodnie z duchem miłości i w prawdzie, mogą przekazywać i objaśniać dzieciom trudny w ich przeżywaniu stan faktyczny. Idąc w takim kierunku – Miłości i Prawdy – stajemy w postawie błogosławienia dzieciom i współmałżonkowi, i otwieramy się w ten sposób na działanie Bożej łaski, która leczy rany, wspomaga proces przebaczenia, w efekcie również niejednokrotnie – pojednania.

Następne spotkanie – ze względu na obowiązki ks. Piotra i jego pielgrzymkę do Ziemi Świętej – będziemy mieć dopiero 8 marca (niedziela) o godz. 15.00 w siemiatyckim domu zakonnym ss. karmelitanek.

 

Osoby, które nie były na spotkaniu styczniowym, a są zainteresowane tematem „Dziecko w sytuacji kryzysu małżeńskiego rodziców”, mogą przyjść na spotkanie Ogniska w Hodyszewie w niedzielę 9 lutego (godz. 17.00 Msza Święta, godz. 18.00 spotkanie formacyjne Ogniska –  w Ośrodku Ojczyzna przy Sanktuarium); temat ten zostanie tam przedstawiony ponownie.

Serdecznie zapraszamy na spotkania Ogniska wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego w każdym jego wymiarze.