Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 17 listopada ponownie rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Siemiatyczach. W spotkaniu uczestniczyło siedem osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr.

W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Po rundzie dzielenia pochyliliśmy się nad rozważaniem Słowa Bożego J 4, 1-42 – ten fragment Ewangelii św. Jana mówi o spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką. Rozważania przygotowała liderka.

Na grudniowe spotkanie mamy rozważać fragment J 6, 22-71, rozważania przygotuje Ania.

W części konferencyjnej dotknęliśmy tematu „Czekać nie czekając – kryzys jako szansa” – przyjrzeliśmy się, do czego zaprasza nas Pan Bóg przez fakt zaistnienia kryzysu, dotknęliśmy możliwych zagrożeń, gdy kryzys potraktujemy jako porażkę i regres, zreflektowaliśmy się co do ilości możliwych dróg i sposobów wychodzenia z kryzysów. W dyskusji wybrzmiały nasze osobiste świadectwa przejścia różnych etapów kryzysu małżeńskiego – po Bożemu.

 

Spotkanie grudniowe będzie spotkaniem opłatkowym, odbędzie się w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach w niedzielę 22 grudnia o godz. 15.00. Spotkania nasze są otwarte dla wszystkich potrzebujących wsparcia i pomocy w obliczu kryzysu małżeńskiego, niezależnie od wielkości kryzysu i jego etapu.

Serdecznie zapraszamy 🙂