Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

13 października 2019r. odbyło się kolejne spotkanie ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach. Tym razem spotkaliśmy się u naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego w parafii Zembrów. Rozpoczęliśmy udziałem w parafialnej Sumie, po której odbyło się nabożeństwo fatimskie, prowadzone przez naszą wspólnotę. Po krótkiej przerwie na obiad odbyło się spotkanie formacyjne, a o godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Na wstępie spotkania liderka przypomniała obowiązujące zasady, następnie podzieliliśmy się tym, co ostatnio wydarzyło się w naszym życiu i dotknęło nas w szczególny sposób. Nie zabrakło dzielenia się Słowem Bożym (J3, 22-26), które przygotowała dla nas Jola. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy rozmowę Jezusa z Samarytanką przy studni w miejscowości Sychar (J4, 1-42), czyli fragment od którego wzięła nazwę nasza wspólnota 🙂 Rozważania przygotuje liderka.
W części konferencyjnej towarzyszyła nam refleksja na temat tego, co dał nam Sychar i jakie mamy wobec tego oczekiwania na przyszłość? Każda wspólnota katolicka w różny sposób definiuje cel swojego istnienia. Niewątpliwie tym, co jest najważniejsze i łączy je wszystkie, jest pogłębianie relacji z Panem Bogiem. Każdy z nas jest w nieustannym procesie, na rożnym jego etapie. Wspólnota pomaga nam wzrastać w rozwoju, odnaleźć drogę do Boga i do samego siebie. Bywa, że droga ta nie jest łatwa, często wymaga od nas wielkiego trudu i wysiłku. Bracia i siostry ze wspólnoty stają się dla nas „lustrem”- to, co dostrzegasz w innych, istnieje w Tobie.
Bardzo mocno wybrzmiał także wątek związany z potrzebą ewangelizacji, większego zaangażowania się w „wyjście do ludzi.” Nie zapominamy jednak o tym, że świadectwo codziennego życia jest najlepszą formą ewangelizacji – ”Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował” (1 J 2,3-6).
Fragment ten przypomina nam o konieczności harmonii wiary, naszych przekonań z naszym postępowaniem. Umocnieni Słowem Bożym i wzajemną obecnością zakończyliśmy spotkanie wspólną modlitwą.

Wszystkie chętne osoby zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 17 listopada 2019r. o godz. 15:00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.