Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Miesięczne archiwum: październik 2019

Właśnie ukazały się w bezpłatnej wersji elektronicznej w formacie .pdf książki sycharowskie, są dostępne pod linkiem http://www.ksiazki.sychar.org

Wśród nich jest najnowsza pt.: Małżeństwo jest święte, pod linkiem    http://www.swiete.sychar.org    – książka ta zawiera treści wygłoszone przez dominikanina o. Jacka Salija w 2012 roku w Łagiewnikach podczas rekolekcji dla Grupy Liderów i Moderatorów Sycharu.

13 października 2019r. odbyło się kolejne spotkanie ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach. Tym razem spotkaliśmy się u naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego w parafii Zembrów. Rozpoczęliśmy udziałem w parafialnej Sumie, po której odbyło się nabożeństwo fatimskie, prowadzone przez naszą wspólnotę. Po krótkiej przerwie na obiad odbyło się spotkanie formacyjne, a o godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Na wstępie spotkania liderka przypomniała obowiązujące zasady, następnie podzieliliśmy się tym, co ostatnio wydarzyło się w naszym życiu i dotknęło nas w szczególny sposób. Nie zabrakło dzielenia się Słowem Bożym (J3, 22-26), które przygotowała dla nas Jola. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy rozmowę Jezusa z Samarytanką przy studni w miejscowości Sychar (J4, 1-42), czyli fragment od którego wzięła nazwę nasza wspólnota 🙂 Rozważania przygotuje liderka.
W części konferencyjnej towarzyszyła nam refleksja na temat tego, co dał nam Sychar i jakie mamy wobec tego oczekiwania na przyszłość? Każda wspólnota katolicka w różny sposób definiuje cel swojego istnienia. Niewątpliwie tym, co jest najważniejsze i łączy je wszystkie, jest pogłębianie relacji z Panem Bogiem. Każdy z nas jest w nieustannym procesie, na rożnym jego etapie. Wspólnota pomaga nam wzrastać w rozwoju, odnaleźć drogę do Boga i do samego siebie. Bywa, że droga ta nie jest łatwa, często wymaga od nas wielkiego trudu i wysiłku. Bracia i siostry ze wspólnoty stają się dla nas „lustrem”- to, co dostrzegasz w innych, istnieje w Tobie.
Bardzo mocno wybrzmiał także wątek związany z potrzebą ewangelizacji, większego zaangażowania się w „wyjście do ludzi.” Nie zapominamy jednak o tym, że świadectwo codziennego życia jest najlepszą formą ewangelizacji – ”Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował” (1 J 2,3-6).
Fragment ten przypomina nam o konieczności harmonii wiary, naszych przekonań z naszym postępowaniem. Umocnieni Słowem Bożym i wzajemną obecnością zakończyliśmy spotkanie wspólną modlitwą.

Wszystkie chętne osoby zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 17 listopada 2019r. o godz. 15:00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w tę niedzielę 13 października, tym razem spotykamy się u naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego w parafii Zembrów (koło Sokołowa Podlaskiego). Spotykamy się o godz 11.00 na Mszy Świętej, po niej będzie nabożeństwo fatimskie, zaś po krótkiej przerwie na obiad, odbędzie się spotkanie formacyjne.

Przypominamy, że wciąż trwają zapisy na rekolekcje ogólnopolskie, które odbędą się 22-24 listopada w Popowie koło Wyszkowa. Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=74&t=2587#p184474

zaś pod tym linkiem:   https://forms.gle/mW1XUMZyi3SurpUv5   jest formularz do zapisów na rekolekcje.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy doświadczają kryzysu małżeńskiego, na każdym jego etapie.