Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: kwiecień 2019

7 kwietnia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie WTM Sychar w Siemiatyczach. Uczestniczyło w nim 10 osób oraz opiekun duchowy. Rozpoczęliśmy tradycyjnie Koronką do Miłosierdzia Bożego, nie zabrakło także spotkania z Żywym Chrystusem w Eucharystii.

Po przejściu do salki obok, liderka przypomniała obowiązujące zasady, następnie przystąpiliśmy do rundy dzielenia oraz wymieniliśmy intencje modlitewne. Część konferencyjną poprowadził specjalnie zaproszony gość z sąsiedniego ogniska w Łomży. Temat dotyczył funkcjonowania błogosławieństwa oraz przekleństwa w naszym życiu.

Prezentacja opierała się na tekstach biblijnych, które ukazywały starotestamentalne i nowotestamentalne podejście do tego zagadnienia.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało” (J 1, 1-3).

Słowo ma ogromną moc. Bóg rzekł: „Niech się stanie” – i stało się. Jego słowo powołało z nicości do istnienia wszystkie elementy świata, a wśród nich wszystkie istoty żywe. Słowo stało się ciałem, gdy Maryja odpowiedziała: „Niech mi się stanie według Słowa Twego”. Bóg wypowiada się dwojako: słowem prawdy w swoim Synu i słowem miłości w Duchu Świętym. Prawda i miłość w Bogu zawsze stanowią jedno, a słowo Boże jest zawsze dobre. Natomiast od chwili buntu aniołów – na świecie pojawia się słowo złe. Szatan wypowiada się słowem kłamstwa przeciw prawdzie i słowem nienawiści przeciw miłości. Musimy więc mieć świadomość, że każde nasze złe słowo jest uczestnictwem w słowie szatana i daje mu moc, czyli… sprowadza zło. Przekleństwo w złości jest nie tylko grzechem, ale wejściem w świat złego, który czuje się upoważniony do wyrządzenia szkody (nawet wtedy, gdy nie został przez człowieka wyraźnie wezwany). Złe słowa i złe myśli skierowane ku komuś lub czemuś dają mu pole do działania. Osoby, którym zdarza się źle życzyć innym – najczęściej nie zdają sobie sprawy z ogromnego niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą przekleństwo. Mimo iż świadomie nie życzymy komuś zła – przez takie słowa też uchylamy furtkę złemu. Podobne skutki mają przekleństwa używane jako wulgaryzmy, którymi „ubarwiamy” swoje wypowiedzi.

W walce duchowej – w której uczestniczymy bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie – pamiętajmy, że naszym oparciem jest sam Jezus Chrystus! Z Jego serca nikt nie jest w stanie nas wyrwać wbrew naszej woli. A nasz Pan tę walkę wygrał już dawno i nieodwołalnie, mocą swojej Krwi przelanej na krzyżu. My tylko wchodzimy w Jego zwycięstwo…Zatem żyjąc w łasce uświęcającej zamykamy furtkę na działanie zła w naszym życiu.

Temat został opracowany dosyć obszernie, dlatego też dzielenie Słowem Bożym przenieśliśmy na spotkanie czerwcowe. Rozważać będziemy fragment Ewangelii wg św. Jana – Uroczystość weselna w Kanie Galilejskiej (J2, 1-12). Rozważania przygotuje Darek.

Kolejne spotkanie ogniska odbędzie się tym razem w parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego i będzie miało formę dnia skupienia. 18 maja 2019 r. zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do Zembrowa 🙂

Temat dnia skupienia: „ Małżonkowie w mocy Ducha Świętego.”