Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

10 marca 2019 r. w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach odbyło się kolejne spotkanie Ogniska WTM Sychar. W spotkaniu wzięło udział 8 osób. Miało ono trochę inny przebieg niż zazwyczaj, ponieważ rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie udaliśmy się do salki na spotkanie formacyjne.
Na wstępie przypomnieliśmy obowiązujące nas zasady, po czym przystąpiliśmy do rundy dzielenia i rozważania Słowa Bożego.
Rozważania dotyczyły fragmentu Ewangelii św. Jana (J 1, 35-51). Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część, a mianowicie J 2, 1-12 (Uroczystość weselna w Kanie Galilejskiej). Rozważania przygotuje Darek.
Dalszą część spotkania poprowadziła wiceliderka. Temat dotyczył roli przebaczenia w naszym życiu. Rozpoczęliśmy od prezentacji przygotowanej na bazie warsztatów prowadzonych przez Mirkę Pakur – „Przebaczenie jako droga do wolności.” Następnie wiceliderka podzieliła się osobistym świadectwem przebaczenia, opierając się na udziale w wyżej wspomnianych warsztatach oraz Programie 12 Kroków dla chrześcijan. Temat bliski każdemu, a jednocześnie bardzo trudny, wzbudził wiele refleksji, których podsumowaniem niech będzie zdanie ks. Grzywocza:
„Tam, gdzie my jesteśmy u kresu możliwości, Chrystus jest dopiero na początku…”
Kończąc tę część spotkania każdy z nas zrobił ćwiczenie dotyczące krzywd i zranień, jakich doznaliśmy od innych ludzi i związanego z tym nieprzebaczenia. Uświadomiwszy sobie, jaki ciężar nosimy codziennie na swoich barkach, udaliśmy się na Mszę Świętą, aby złożyć wszystko u stóp Chrystusa.
Chętne osoby zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska, które odbędzie się 7 kwietnia 2019r. o godz. 15:00. Tym razem w formie warsztatowej popracujemy nad tematem błogosławieństwa i przekleństwa. Spotkanie poprowadzi specjalnie zaproszony przez nas gość.
Serdecznie zapraszamy już dzisiaj 🙂