Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 17 lutego odbyło się kolejne spotkanie formacyjne Ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach. Uczestniczyło w nim 8 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr.
Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej udaliśmy się do salki na spotkanie. Po rundzie dzielenia tradycyjnie podjęliśmy rozważanie Słowa Bożego w kontekście naszych osobistych przeżyć i rozwoju duchowego. Rozważania nasze dotyczyły fragmentu Ewangelii św. Jana ( J 1, 19-34), na spotkaniu w marcu kontynuować będziemy te rozważania; cytat – J 1, 35-51. Przygotuje je dla nas Marek.
Po przerwie w części konferencyjnej rozpoczęliśmy temat bliskości z Bogiem i z drugim człowiekiem. Temat został opracowany na podstawie książki dominikanina o. Wojciecha Jędrzejewskiego „10 kroków ku bliskości”. Ponieważ temat ten jest bardzo obszerny, a książka bogata treściowo, poruszymy więc go w przyszłości szczegółowiej. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Następne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 10 marca o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Serdecznie zapraszam, spotkanie jest otwarte dla wszystkich, którzy doświadczają kryzysu małżeństwa sakramentalnego na każdym jego etapie, również gdy są w separacji czy po rozwodzie.