Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Niech ta sama radość, troska i czułość – jak u Maryi i św. Józefa – żyje w nas każdego dnia, niech rączka Bożej Dzieciny otwiera nasze serca na Miłość, Wiarę i Nadzieję 🙂
Obfitości łask Bożych w nowym 2019 roku 😀