Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

21 października 2018 r. w domu zakonnym ss. Karmelitanek w Siemiatyczach odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 9 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski. Spotkanie rozpoczęliśmy w kaplicy, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Następnie przeszliśmy do salki obok, aby wziąć udział w spotkaniu formacyjnym.

Spotkanie rozpoczęła liderka przypominając obowiązujące zasady, następnie przystąpiliśmy do rundy dzielenia. Ewangelia dnia nawiązywała do wymiarów cierpienia, podczas dzielenia staraliśmy się dostrzec i wypowiedzieć to, co dla mnie konkretnie dzisiaj jest taką przyczyną cierpienia, z czym sobie nie radzę. Było to wstępem do dalszej części spotkania, która tym razem przebiegała nieco inaczej niż zwykle, ponieważ miała formę grupy wsparcia. W formie warsztatów pracowaliśmy nad umiejętnością wypowiadania swoich uczuć i potrzeb związanych z konkretną sytuacją. Pracowaliśmy w oparciu o książkę autorstwa Marshall B. Rosenberg pt. „Porozumienie bez przemocy. O języku życia.” Było to dobre ćwiczenie, pozwalające odkryć prawdę o samym sobie, ale także z drugiej strony zobaczyć i uszanować potrzeby drugiego człowieka. Uczyliśmy się bezkonfliktowej, empatycznej komunikacji. Metoda ta polega na prowadzeniu dialogu opartego na empatii oraz szczerości, u którego podstaw leży zrozumienie potrzeb i uczuć drugiej osoby, a także wykluczenie z używanego podczas rozmowy słownictwa, które posiada znamiona jakiejkolwiek przemocy i agresji.

W czasie spotkania nie zabrakło również dzielenia Słowem Bożym. Fragment Listu do Kolosan (Kol 3,5-11) tym razem przygotował dla nas Marek. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część listu – Kol 3,12-17. Rozważania przygotuje Gosia.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy już na 4 listopada. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do domu zakonnego ss. karmelitanek w Siemiatyczach na godzinę 15:00 🙂