Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 30 września 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie wspólnoty Sychar w Siemiatyczach. Tradycyjnie miało ono miejsce w domu zakonnym ss. karmelitanek. Rozpoczęliśmy je odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii. Po jej zakończeniu powitaliśmy nową przełożoną zgromadzenia – siostrę Georgię, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Uczestniczyło w nim 15 osób. Było to dla nas wyjątkowe spotkanie, ponieważ świętowaliśmy piątą rocznicę powstania ogniska. Wraz z nami gościnnie wzięli udział duszpasterz krajowy wspólnoty Sychar- ks. Paweł Dubowik oraz liderki Ognisk w Zambrowie i Łomży. Słodkim akcentem był przepyszny tort, który szybko zniknął z naszych talerzyków 😉 Nie obyło się również bez wspomnień. Liderka przygotowała pokaz zdjęć utrwalający działalność Ogniska na przestrzeni minionych lat. Było to okazją do tego, aby zobaczyć rozwój Ogniska jako całości, lecz skłoniło także każdego z nas do indywidualnej refleksji, aby przyjrzeć się własnemu rozwojowi w ciągu tego czasu.

W trakcie spotkania zwyczajowo podzieliliśmy się tym, co w ostatnim czasie zadziało się w naszym życiu. Runda dzielenia pokazała, że w ciągu tych pięciu lat udało się nam zbudować wspólnotę opartą na wzajemnym zaufaniu, gdzie nie boimy się zrzucać masek i stawać w prawdzie przed samym sobą i innymi. Wspólnota jest tym, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozwala budować relacje i wspiera.

W kolejnej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże – Kol 3,1-4. Ten krótki fragment zawiera w sobie wiele treści, które poruszyły nasze serca: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.”

Tym razem rozważanie przygotował dla nas Marek. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część listu – Kol 3, 5-11; rozważanie przygotuje Ania.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 21 października na godz. 15:00 do domu zakonnego ss. karmelitanek w Siemiatyczach.
Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie chętne osoby chcące doświadczyć obecności Boga we wspólnocie ludzi 🙂