Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: październik 2018

21 października 2018 r. w domu zakonnym ss. Karmelitanek w Siemiatyczach odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 9 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski. Spotkanie rozpoczęliśmy w kaplicy, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Następnie przeszliśmy do salki obok, aby wziąć udział w spotkaniu formacyjnym.

Spotkanie rozpoczęła liderka przypominając obowiązujące zasady, następnie przystąpiliśmy do rundy dzielenia. Ewangelia dnia nawiązywała do wymiarów cierpienia, podczas dzielenia staraliśmy się dostrzec i wypowiedzieć to, co dla mnie konkretnie dzisiaj jest taką przyczyną cierpienia, z czym sobie nie radzę. Było to wstępem do dalszej części spotkania, która tym razem przebiegała nieco inaczej niż zwykle, ponieważ miała formę grupy wsparcia. W formie warsztatów pracowaliśmy nad umiejętnością wypowiadania swoich uczuć i potrzeb związanych z konkretną sytuacją. Pracowaliśmy w oparciu o książkę autorstwa Marshall B. Rosenberg pt. „Porozumienie bez przemocy. O języku życia.” Było to dobre ćwiczenie, pozwalające odkryć prawdę o samym sobie, ale także z drugiej strony zobaczyć i uszanować potrzeby drugiego człowieka. Uczyliśmy się bezkonfliktowej, empatycznej komunikacji. Metoda ta polega na prowadzeniu dialogu opartego na empatii oraz szczerości, u którego podstaw leży zrozumienie potrzeb i uczuć drugiej osoby, a także wykluczenie z używanego podczas rozmowy słownictwa, które posiada znamiona jakiejkolwiek przemocy i agresji.

W czasie spotkania nie zabrakło również dzielenia Słowem Bożym. Fragment Listu do Kolosan (Kol 3,5-11) tym razem przygotował dla nas Marek. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część listu – Kol 3,12-17. Rozważania przygotuje Gosia.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy już na 4 listopada. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do domu zakonnego ss. karmelitanek w Siemiatyczach na godzinę 15:00 🙂

 

W niedzielę 30 września 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie wspólnoty Sychar w Siemiatyczach. Tradycyjnie miało ono miejsce w domu zakonnym ss. karmelitanek. Rozpoczęliśmy je odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii. Po jej zakończeniu powitaliśmy nową przełożoną zgromadzenia – siostrę Georgię, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Uczestniczyło w nim 15 osób. Było to dla nas wyjątkowe spotkanie, ponieważ świętowaliśmy piątą rocznicę powstania ogniska. Wraz z nami gościnnie wzięli udział duszpasterz krajowy wspólnoty Sychar- ks. Paweł Dubowik oraz liderki Ognisk w Zambrowie i Łomży. Słodkim akcentem był przepyszny tort, który szybko zniknął z naszych talerzyków 😉 Nie obyło się również bez wspomnień. Liderka przygotowała pokaz zdjęć utrwalający działalność Ogniska na przestrzeni minionych lat. Było to okazją do tego, aby zobaczyć rozwój Ogniska jako całości, lecz skłoniło także każdego z nas do indywidualnej refleksji, aby przyjrzeć się własnemu rozwojowi w ciągu tego czasu.

W trakcie spotkania zwyczajowo podzieliliśmy się tym, co w ostatnim czasie zadziało się w naszym życiu. Runda dzielenia pokazała, że w ciągu tych pięciu lat udało się nam zbudować wspólnotę opartą na wzajemnym zaufaniu, gdzie nie boimy się zrzucać masek i stawać w prawdzie przed samym sobą i innymi. Wspólnota jest tym, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozwala budować relacje i wspiera.

W kolejnej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże – Kol 3,1-4. Ten krótki fragment zawiera w sobie wiele treści, które poruszyły nasze serca: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.”

Tym razem rozważanie przygotował dla nas Marek. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część listu – Kol 3, 5-11; rozważanie przygotuje Ania.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 21 października na godz. 15:00 do domu zakonnego ss. karmelitanek w Siemiatyczach.
Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie chętne osoby chcące doświadczyć obecności Boga we wspólnocie ludzi 🙂

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.” (2 Tm 1, 7)


W dniach 26-28 października 2018 r. organizowane są warsztaty „Od przemocy do życia w obfitości”.

Warsztaty odbędą się w domu rekolekcyjnym przy sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Józefowie k. Warszawy. Poprowadzi je Mirka Pakur, liderka Ogniska w Gdańsku.

Organizacją tego spotkania zajmuje się Małgosia z warszawskiego Ogniska – tel. 606 174 875, e-mail goniam17@wp.pl, prosimy o zgłoszenia do Niej.

Serdecznie zapraszam na te warsztaty!