Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: wrzesień 2018

Na stronie Ogniska w Hodyszewie zamieszczone są już szczegółowe informacje dotyczące warsztatów 28-30 września: http://hodyszewo-sanktuarium.sychar.org/2018/09/12/warsztaty-28-30-wrzesnia-2018r/
Zachęcam do uczestnictwa.

Natomiast spotkanie naszego Ogniska zaplanowane jest na 30 września na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Ponieważ będzie to 5-ta rocznica istnienia naszego Ogniska, więc odziewamy się odświętnie i nastawiamy na jubileuszowy tort,  zaś w programie – będą niespodzianki 🙂

Szczególnie zapraszamy sycharków z okolicznych Ognisk, do uradowania się wraz z nami tym skromnym jubileuszem 😀

 

26 sierpnia 2018r. odbyło się kolejne spotkanie Ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach. Tym razem gościliśmy w Zembrowie- parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego i wraz z parafianami uczestniczyliśmy w obchodzonym odpuście ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej.

Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą, po czym udaliśmy się do domu parafialnego na spotkanie formacyjne. Wzięło w nim udział 9 osób oraz gościnnie siostra zakonna ze zgromadzenia urszulanek. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego liderka przypomniała charyzmat wspólnoty oraz omówiła obowiązujące zasady. Następnie przeszliśmy do rundy dzielenia, po której omówiliśmy sprawy organizacyjne.

W dalszej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże – 1 Kor 7,25-38, rozważania przygotowała Iwonka. Następne spotkanie rozpocznie cykl rozważań Listu do Kolosan (Kol 3,1-4). Przygotuje je dla nas Marek.

Część konferencyjną poprowadziła liderka, zapoznając nas z treściami jakie przekazał ks. Paweł Brudek (opiekun duchowy ogniska w Lublinie) podczas Wakacji z Sycharem w Piwnicznej Zdroju. Tytuł konferencji brzmiał „Czekać nie czekając”. Treści opierały się na fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 25, 1-13), w którym to czytamy o pannach nierozsądnych i roztropnych, czekających z lampami na oblubieńca. Panny mądre, roztropne – to świadectwo, zaś panny głupie, nierozsądne – to antyświadectwo. Lampa jest symbolem naszej wierności Panu Bogu i sakramentalnemu małżonkowi, i aby się palić potrzebuje oliwy. Tą oliwą są dla nas kolejno:
1. Modlitwa, cierpliwa i nieustająca (w tym życie sakramentalne);

2. Poznanie siebie  – „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31) …nieprawda z kolei – zniewala;

3. Konkretne adekwatne działanie – oznacza aktywność, nie bierność, działanie świadome, nie-ucieczkowe, samo-rozwój.

Po omówieniu prezentacji mieliśmy czas na dyskusję, podzielenie się swoim doświadczeniem, przemyśleniami.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i błogosławieństwem kapłana.

W najbliższym czasie odbędą się rekolekcje, które dla wielu z nas mogą być ważnym etapem w pracy nad sobą i w ratowaniu swojego małżeństwa. W kolejności chronologicznej odbędą się następujące rekolekcje:

Bardzo zachęcam do uczestnictwa w wybranych rekolekcjach 🙂