Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 22 lipca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kaplicy, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Rozpoczęła je liderka przypominając charyzmat wspólnoty oraz obowiązujące zasady. Następnie przeszliśmy do „rundy dzielenia”, omówiliśmy sprawy organizacyjne oraz wymieniliśmy intencje modlitewne. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski.

W pierwszej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże, rozważania zostały przygotowane dla nas przez Gosię. Był to fragment pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 1 Kor 7, 17-24. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część listu – 1 Kor 7, 25-38. Rozważania przygotuje Iwona.

Druga część spotkania upłynęła nam na podzieleniu się naszymi przeżyciami wakacyjnymi, w tym z wyjazdów do Medjugorje oraz na wsparciu tych osób, które na ten moment najbardziej tego potrzebowały. Część konferencyjną przekładamy na spotkanie sierpniowe.

Spotkanie sierpniowe odbędzie się w niedzielę 26 sierpnia.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy w obliczu kryzysu małżeńskiego.