Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Nasze najbliższe spotkanie będzie spotkaniem wyjazdowym. Spotykamy się w parafii Zembrów u naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego w najbliższą niedzielę 24 czerwca o godz. 10.00.

O godz. 10.00 będzie zawiązanie wspólnoty, oprócz Sycharu do Zembrowa przyjeżdża też Domowy Kościół, w części oficjalniej towarzyszyć nam będą również zembrowscy parafianie. O godz. 11.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta, zaś zaraz po niej w kościele zostanie wygłoszona przez dr. Mieczysława Guzewicza konferencja na temat duchowości małżeństwa.  Po niej ok. godz. 13.30 – agapa, zaś ok. 15.00 na plebanii spotkanie formacyjne Sycharu 🙂

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane  🙂