Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Miesięczne archiwum: czerwiec 2018

W czerwcu spotykaliśmy się dwa razy, oba spotkania odbyły się poza Siemiatyczami.

9 czerwca w sobotę, odbył się kolejny już Dzień Podlasia w Drohiczynie, będący pamiątką wizyty papieża Jana Pawła II na Podlasiu oraz rocznicą powołania diecezji drohiczyńskiej.
Na dzień ten zaproszone do Drohiczyna zostały wszystkie wspólnoty funkcjonujące w diecezji, m.in. Sychar. Rozpoczęliśmy o godz. 10.00 w Katedrze drohiczyńskiej rozważaniem w grupach Słowa Bożego (Dzieje Apostolskie 2, 1-24), które zakończyliśmy syntezą. Podczas syntezy w grupie liderki wyraźnie wybrzmiała w wypowiedziach wartość wspólnoty i modlitwy wspólnotowej oraz wartość komunikacji i możliwości wzajemnego usłyszenia się, gdy komunikacja dzieje się pod natchnieniem Ducha Świętego. Po adoracji Najświętszego Sakramentu, o godz. 12.00 odprawiona została Msza Święta, ks. biskup Tadeusz Pikus mówił w homilii o wartości, wręcz konieczności – jedności w różnorodności w Kościele. Po Mszy Świętej uczestniczyliśmy  w agapie, podczas której opiekun duchowy naszego Ogniska – ks. Piotr Arbaszewski – zamienił się w dilera cnót, co możemy zobaczyć na fotografii 🙂

Natomiast w niedzielę 24 czerwca o godz. 10.00 spotkaliśmy się w Zembrowie, gdzie wspólnie z Domowym Kościołem, Uniwersytetem Rodziny oraz zembrowskimi parafianami uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej, po której ognistą konferencję na temat duchowości małżeństwa wygłosił prof. Mieczysław Guzewicz.

Po agapie, podczas której oprócz nasycenia się pysznym jedzeniem, mogliśmy kupić książki M. Guzewicza i otrzymać autograf, udaliśmy się na spotkanie formacyjne na starą plebanię. W spotkaniu wzięło udział 10 osób, w tym jedna nowa oraz ks. Piotr.
Podczas rundy dzielenia wysłuchaliśmy siebie wzajemnie, po czym poświęciliśmy czas na rozważanie Słowa Bożego. Tym razem rozważania dotyczące 7 rozdziału z Pierwszego Listu do Koryntian, wersety 1-16, przygotował Darek. Na najbliższy miesiąc rozważać mamy ciąg dalszy i Listu do Koryntian, rozdział 7, wersety 17-24, na spotkanie lipcowe rozważania przygotuje Gosia.

Spotkanie następne odbędzie się już tradycyjnie w Siemiatyczach w domu zakonnym ss. karmelitanek, w niedzielę 22 lipca o godz. 15.00. Spotkanie ma charakter otwarty, więc zapraszamy wszystkich których dotyczy temat kryzysu małżeńskiego.

Nasze najbliższe spotkanie będzie spotkaniem wyjazdowym. Spotykamy się w parafii Zembrów u naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego w najbliższą niedzielę 24 czerwca o godz. 10.00.

O godz. 10.00 będzie zawiązanie wspólnoty, oprócz Sycharu do Zembrowa przyjeżdża też Domowy Kościół, w części oficjalniej towarzyszyć nam będą również zembrowscy parafianie. O godz. 11.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta, zaś zaraz po niej w kościele zostanie wygłoszona przez dr. Mieczysława Guzewicza konferencja na temat duchowości małżeństwa.  Po niej ok. godz. 13.30 – agapa, zaś ok. 15.00 na plebanii spotkanie formacyjne Sycharu 🙂

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane  🙂