Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: maj 2018

W czerwcu mamy możliwość spotkania się dwukrotnie. O spotkaniu Ogniskowym informowałam (niedziela 24 czerwca, Zembrów).

Natomiast 9 czerwca w sobotę, odbędzie się kolejny już Dzień Podlasia w Drohiczynie, będący pamiątką wizyty papieża Jana Pawła II na Podlasiu oraz powołania diecezji drohiczyńskiej.
Na dzień ten zaproszone do Drohiczyna są wszystkie wspólnoty funkcjonujące w diecezji, m.in. Sychar. Rozpoczynamy o godz. 10.00 w Katedrze drohiczyńskiej. Od godz. 10.00 do 11.30 będzie to czas poświęcony modlitwie, w tym rozważaniu Słowa Bożego (Dzieje Apostolskie 2, 1-24), które zakończymy syntezą o 10.50, zaś czas od 11.00 przeznaczony będzie na adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 12.00 odprawiona zostanie Msza Święta, potem zaś o 13.30 – agapa (każda wspólnota przygotowuje sobie produkty we własnym zakresie).
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Sycharu 🙂

Małżonkowie napełnieni Duchem Świętym  – pod takim hasłem w sobotę 5 maja w parafii Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie odbył się Dzień Skupienia dla małżonków, zorganizowany przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach.
W spotkaniu wzięło udział 30 osób, w tym goście z Ognisk w Hodyszewie, Białymstoku, Zambrowie, Ostrowi Mazowieckiej oraz Białej Podlaskiej. Konferencje wygłosił opiekun duchowy Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Siemiatyczach, a jednocześnie proboszcz parafii Zembrów – ks. dr Piotr Arbaszewski. Wspólnota Sychar istnieje w naszej diecezji od pięciu lat. Jej celem jest dążenie do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując aktywnie z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa, co potwierdzają liczne świadectwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych, zaś sakrament małżeństwa daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej w każdej sytuacji. Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty, podczas którego każdy z uczestników podzielił się krótko świadectwem doświadczenia miłości Boga w swoim życiu. Były to piękne i poruszające historie.
Bardzo bogate treściowo konferencje wygłosił ks. dr Piotr Arbaszewski. Ich tematyka nawiązywała zarówno do charyzmatu wspólnoty, jak i tegorocznego hasła roku duszpasterskiego: Duch Święty napełniający i obdarzający Kościół, Duch Święty konsekrujący małżonków, Duch Święty umacniający i przemieniający małżonków. Nie zabrakło także czasu na chwilę wyciszenia i przebywania w Bożej Obecności. W tym celu uczestnicy udali się do pobliskiego kościoła, gdzie wspólnie modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz w ciszy adorowali Najświętszy Sakrament. Wiele osób skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania. Centralnym punktem dnia była Eucharystia. Kiedy już duch został nasycony, przyszła kolej na ciało. Po wspólnym posiłku wybrzmiało krótkie, choć bardzo bogate echo z przeżytego dnia w postaci świadectw uczestników.

Członkowie wspólnoty Sychar serdecznie dziękują miejscowemu proboszczowi – ks. Piotrowi Arbaszewskiemu – za ciepłe przyjęcie i życzliwość, opiekę duchową oraz wygłoszone konferencje. Cudownie było spędzić ten czas podziwiając parafialne ogrody, kiedy piękno stworzonego świata w naszej ojczyźnie dochodzi do swoistego apogeum, a Kościół żyje oczekiwaniem na zesłanie Ducha Świętego – Twórcy tego piękna.