Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 15 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kaplicy, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Rozpoczęła je liderka przypominając charyzmat wspólnoty oraz obowiązujące zasady. Następnie przeszliśmy do „rundy dzielenia”, omówiliśmy sprawy organizacyjne oraz wymieniliśmy intencje modlitewne. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski, natomiast w tym samym czasie delegacja z naszego Ogniska uczestniczyła w otwarciu Ogniska w Białej Podlaskiej.

W pierwszej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże, rozważania zostały przygotowane dla nas przez Anię. Był to fragment pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 1 Kor 6,12-20. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część listu – 1 Kor 7, 1-16. Rozważania przygotuje Darek.

W drugiej części spotkania omawialiśmy kolejny rozdział książki „10 sposobów na głupotę (własną),” a dokładnie lekarstwo ósme – „Bądź na bieżąco z samym sobą” http://mateusz.pl/mt/10sposobow/08.htm

W maju nie będzie tradycyjnego spotkania formacyjnego, w jego miejsce w sobotę 5 maja o godz. 10.00 spotykamy się na Dniu Skupienia. Odbędzie się on w parafii ks. Piotra Arbaszewskiego w Zembrowie; jego hasło brzmi „Małżonkowie napełnieni Duchem Świętym”.
Wkrótce ukaże się program, jednak już teraz liderzy okolicznych Ognisk mogą zgłaszać chętnych ze swojego Ogniska do liderki Ogniska siemiatyckiego – serdecznie zapraszamy! 🙂