Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W sobotę 05.05.2018r. planujemy zorganizować Dzień Skupienia dla małżonków przeżywających kryzysy. Odbędzie się on tradycyjnie w Zembrowie – parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego. Temat brzmi następująco:

„Małżonkowie napełnieni Duchem Świętym.”

Szczegóły podamy w terminie późniejszym.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby. Osoby z innych Ognisk, proponujemy, aby zgłoszenia tradycyjnie kierowały do lidera swojego Ogniska.