Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

17 grudnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach. Tradycyjnie rozpoczęliśmy o godzinie 15:00 Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, sprawowanej przez naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego. We Mszy Św. uczestniczyły także siostry Karmelitanki, w których domu zakonnym gościmy na spotkaniach naszej wspólnoty. Na ręce Siostry Przełożonej złożyliśmy życzenia bożonarodzeniowe dla całego zgromadzenia oraz przekazaliśmy drobny upominek.

Następnie udaliśmy się do salki na spotkanie formacyjne, które rozpoczęła liderka Alicja, przypominając nam chryzmat wspólnoty Sychar oraz obowiązujące zasady. W spotkaniu wzięło udział 17 osób, w tym jedna nowa. Było to jednocześnie nasze spotkanie opłatkowe, dlatego też po rundzie dzielenia i wymianie intencji modlitewnych, przyszedł czas na łamanie się opłatkiem i składanie życzeń, dzielenie się radością z narodzin Boga, który przyszedł do nas jako bezbronne dziecko, potrzebujące opieki i troski każdego z nas.

W kolejnej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże (Iz 40, 1-11), które przygotował dla nas Marek z Węgrowa. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy Prolog Ewangelii św. Jana, fragment ten przygotuje Darek.

W części konferencyjnej wysłuchaliśmy nagrania zawierającego świadectwo liderki ogniska lubelskiego, Małgosi. Nosi ono tytuł „Wytrwałość w modlitwie”, do odsłuchania tu: https://archive.org/details/GosiaStanickaSycharLublin21.10.17Akt

Małgosia zwraca w nim uwagę na częste podszepty kusiciela, który chce nas zniechęcić do modlitwy. Może być tak, iż stawiamy sobie zbyt wysokie wymagania co do tego, jak nasza modlitwa powinna wyglądać. Może się też zdarzyć, że mamy poczucie, iż nasze modlitwy, mimo tylu starań, nie są wcale wysłuchiwanie. Naszą największą klęską jest zniechęcenie i zaniechanie modlitwy (w przypadku sycharków, zwłaszcza za współmałżonka).

To właśnie modlitwa jest największą miarą człowieka nawracającego się, a pierwszym owocem modlitwy staje się nasza własna przemiana – przebaczenie współmałżonkowi, a tym samym danie wolności samemu sobie. Skutkiem jest nasze umocnienie i otwarcie na Bożą wolę. Musimy też pamiętać, że modlitwa jest najbardziej bezpiecznym, pokojowym i najskuteczniejszym sposobem wpływania na zachowanie drugiej osoby.

Kiedy staramy się być wierni w modlitwie, jesteśmy narażeni na ataki złego. Im bardziej będziemy próbować, tym bardziej będzie nas atakował. Umocnieniem niech będzie nam myśl, że tylko Bóg daje pokój serca, którego świat dać nam nie może.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą, prosząc o dobre owoce naszej pracy formacyjnej.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 14 stycznia w domu zakonnym ss karmelitanek, zapraszamy wszystkie chętne osoby. Natomiast w sobotę 27 stycznia planujemy uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym z ks. biskupem Tadeuszem Pikusem, bliższe szczegóły zostaną podane wkrótce.