Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Miesięczne archiwum: grudzień 2017

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 17 grudnia w Domu Zakonnym ss Karmelitanek na godz. 15:00.

Będzie to spotkanie opłatkowe, otwarte dla wszystkich przeżywających kryzys małżeński na każdym jego etapie – serdecznie zapraszamy ?