Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

12 listopada odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach. Tradycyjnie miało ono miejsce w Domu Zakonnym ss Karmelitanek, a rozpoczęliśmy je Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Św., która sprawowana była w intencji sycharki z naszego ogniska – Bogusi oraz jej męża, po czym przeszliśmy do salki przy kaplicy. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski. Gościnnie odwiedziły nas trzy osoby z formującego się Ogniska w Białej Podlaskiej, sycharka z Białegostoku oraz jedna nowa osoba.
Spotkanie rozpoczęliśmy od przypomnienia zasad obowiązujących w naszej wspólnocie, następnie przeszliśmy do „rundy dzielenia”, w której każdy miał możliwość powiedzenia kilku słów o sobie oraz o tym, co wydarzyło się u nas w ostatnim czasie. Po omówieniu spraw organizacyjnych i wymianie intencji modlitewnych, przystąpiliśmy do rozważania Słowa Bożego (1 Tes 4, 13-18); tym razem rozważanie przygotowała dla nas Jola. Dzielenie się tym, co porusza w nas to Słowo, okazało się znakomitym wprowadzeniem do dalszej części spotkania, podczas której omawialiśmy kolejny rozdział książki o. Jędrzejewskiego „10 sposobów na głupotę (własną)”. Rozdział ten nosi tytuł „Wyznawaj swoje przewinienia.” Wywiązała się żywa dyskusja, ponieważ temat mocno dotykał sytuacji, jakie w ostatnim czasie przeżywamy.
Idąc przez życie, nie możemy zapominać, że żyjemy po to, aby zasłużyć na niebo. Bóg daje nam w tym celu potrzebne narzędzia, którymi są sakramenty święte, w tym także sakrament pokuty i pojednania. Istotą spowiedzi jest powierzenie swojego poranionego życia Bogu, w nadziei, że będzie je odnawiał.
Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą uwielbienia i dziękczynienia za cała historię naszego życia – przeszłego, teraźniejszego oraz przyszłego, oddając je w zaufaniu naszemu Zbawcy.
Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 17 grudnia w Domu Zakonnym ss Karmelitanek na godz. 15:00. Na spotkaniu omawiać będziemy następujący fragment z Pisma Św. – Iz 40, 1-11. Rozważanie przygotuje Marek.

Będzie to spotkanie opłatkowe, otwarte dla wszystkich przeżywających kryzys małżeński na każdym jego etapie – serdecznie zapraszamy 🙂