Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W sobotę 21 października odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie Konferencja naukowa na temat małżeństwa i rodziny. W konferencji tej, zorganizowanej przez naszego opiekuna duchowego, a jednocześnie dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej – ks. kan. dra Piotra Arbaszewskiego – wzięli również udział przedstawiele WTM Sychar diecezji drohiczyńskiej.
Na stronie diecezji drohiczyńskiej można już odsłuchać homilię ks. bpa Tadeusza Pikusa oraz wykłady dwóch prelegentów, reprezentujących środowisko naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Więcej informacji, nagrania oraz zdjęcia znajdują się tu: http://drohiczynska.pl/aktualnosci/konferencja-naukowa-na-temat-malzenstwa-i-rodziny/